ภาคเหนือ

น่าน

ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 668 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 11,472 ตารางกิโลเมตร เป็นเมืองเล็กๆ ที่เงียบสงบ มีแม่น้ำน่านไหลผ่าน ปกคลุมด้วยป่าอันหนาแน่น ส่งผลให้มีดินที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก ประชากรส่วนใหญ่สืบเชื้อสายมาจากล้านช้าง (ชาวลาว) ปัจจุบันได้ย้ายไปตั้งถิ่นฐานที่อำเภอปัว ซึ่งมีแร่หินเกลืออยู่เป็นจำนวนมาก

เกี่ยวกับจังหวัด

ไลฟ์สไตล์ - ท่องเที่ยว - ร้านเด็ด

อ่วม..!! ปิดเกือบ100% ซ้ำรัฐไม่ชัดช่วยโรงแรมที่พักรับผลกระทบ COVID-19

จังหวัดน่าน ผู้ประกอบการโรงแรม ที่พัก ในพื้นที่จังหวัดน่าน ไม่พ้นได้รับผลกระทบจากพิษการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ COVID-19 ที่เกิดการแพร่ระบาดไปทั่วโลก ส่งผลการท่องเที่ยวหยุดลงทันที จนห […]

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด