ภาคเหนือ

น่าน

ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 668 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 11,472 ตารางกิโลเมตร เป็นเมืองเล็กๆ ที่เงียบสงบ มีแม่น้ำน่านไหลผ่าน ปกคลุมด้วยป่าอันหนาแน่น ส่งผลให้มีดินที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก ประชากรส่วนใหญ่สืบเชื้อสายมาจากล้านช้าง (ชาวลาว) ปัจจุบันได้ย้ายไปตั้งถิ่นฐานที่อำเภอปัว ซึ่งมีแร่หินเกลืออยู่เป็นจำนวนมาก

ไลฟ์สไตล์ - ท่องเที่ยว - ร้านเด็ด

น่าน เชิญเที่ยวงานลอยกระทง ปี 62

จังหวัดน่าน องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ชมการประกวดกระทง ประชันสาวงามนางนพมาศ ขบวนแห่สุดยิ่งใหญ่ ตระกาลตา ข่าวน่าน วันนี้ 7 พฤศจิกายน 2562 อง […]

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด