ภาคเหนือ

น่าน

ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 668 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 11,472 ตารางกิโลเมตร เป็นเมืองเล็กๆ ที่เงียบสงบ มีแม่น้ำน่านไหลผ่าน ปกคลุมด้วยป่าอันหนาแน่น ส่งผลให้มีดินที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก ประชากรส่วนใหญ่สืบเชื้อสายมาจากล้านช้าง (ชาวลาว) ปัจจุบันได้ย้ายไปตั้งถิ่นฐานที่อำเภอปัว ซึ่งมีแร่หินเกลืออยู่เป็นจำนวนมาก

เกี่ยวกับจังหวัด

ไลฟ์สไตล์ - ท่องเที่ยว - ร้านเด็ด

ท่าวังผา เปิดงานแข่งขันเรือยาวประเพณี

จังหวัดน่าน ชาวอำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณี สืบสานประเพณีอันดีของท้องถิ่น ข่าววันนี้ น่าน เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ที่สะพานพัฒนาภาคเหนือ(บ้านท่าค้ำ) อำเภอท่าวังผ […]

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด