ภาคเหนือ

น่าน

ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 668 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 11,472 ตารางกิโลเมตร เป็นเมืองเล็กๆ ที่เงียบสงบ มีแม่น้ำน่านไหลผ่าน ปกคลุมด้วยป่าอันหนาแน่น ส่งผลให้มีดินที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก ประชากรส่วนใหญ่สืบเชื้อสายมาจากล้านช้าง (ชาวลาว) ปัจจุบันได้ย้ายไปตั้งถิ่นฐานที่อำเภอปัว ซึ่งมีแร่หินเกลืออยู่เป็นจำนวนมาก

เกี่ยวกับจังหวัด

ไลฟ์สไตล์ - ท่องเที่ยว - ร้านเด็ด

5 ร้านกาแฟ น่าน ต้องห้ามพลาด @ น่าน 2019

5 ร้านกาแฟ น่าน ต้องห้ามพลาด @ ร้านกาแฟน่าน 2019 น่าน กระซิบรัก บรรลือโลก ใช้ชีวิต เนิบ เนิบ แบบ น่านนนน!! จังหวัดน่านเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่เป็นเป้าหมายของนักท่องเที่ยว นักเดินทาง หลายๆคน ที่ต้องการบร […]

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด