ภาคเหนือ

น่าน

ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 668 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 11,472 ตารางกิโลเมตร เป็นเมืองเล็กๆ ที่เงียบสงบ มีแม่น้ำน่านไหลผ่าน ปกคลุมด้วยป่าอันหนาแน่น ส่งผลให้มีดินที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก ประชากรส่วนใหญ่สืบเชื้อสายมาจากล้านช้าง (ชาวลาว) ปัจจุบันได้ย้ายไปตั้งถิ่นฐานที่อำเภอปัว ซึ่งมีแร่หินเกลืออยู่เป็นจำนวนมาก

เกี่ยวกับจังหวัด

ไลฟ์สไตล์ - ท่องเที่ยว - ร้านเด็ด

น้ำตาตกซึ้งใจ อยู่ในป่าในเขา เมืองน่านไม่สิ้นไร้คนทำดี

จังหวัดน่าน นักท่องเที่ยวซึ้งใจ หลังลืมกระเป๋าทรัพย์สินมูลค่าสูง ลุงป้าเก็บได้แถมนั่งรอเพื่อส่งมอบคืน ยื่นเสนอสินน้ำใจให้ปัดรับ บอกนักท่องเที่ยวถือเป็นแขกบ้านแขกเมืองของเมืองน่าน ต้อนรับด้วยใจแค่พากัน […]

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด