X

จิตอาสาชาวจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมปฏิบัติการดับไฟป่าอย่างกล้าหาญและเสียสละ

()

เชียงราย-ประชาชนจิตอาสาชาวจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมปฏิบัติการดับไฟป่าอย่างกล้าหาญและเสียสละ หลังจากเกิดไฟป่าไหม้พื้นที่ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก(ดอยจระเข้) หมู่ที่ 5,12 ของ ต.แม่จัน อ.แม่จัน และหมู่ที่ 5,6,7,8,12 ของ ต.ป่าตึง อ.แม่จัน ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่ป่าไม้กว่า 1,000 ไร่

วันอาทิตย์ที่ 14 เม.ย.62 ต่อเนื่องถึงวันจันทร์ที่ 15 เม.ย.62หลังเกิดเหตุไฟป่าดังกล่าว เจ้าหน้าที่ได้พยายามระงับไฟเพื่อมิให้ลุกลาม แต่ไม่สามารถระงับจำกัดควบคุมไฟป่าให้อยู่ในวงจำกัดได้ พลตรี จิรเดช กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาคที่ 3 ซึ่งเดินทางมาปฏิบัติราชการที่จังหวัดเชียงราย จึงร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย โดยมอบหมายให้ ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ ได้ระดมประชาชนจิตอาสาในพื้นที่อำเภอแม่จัน และบริเวณใกล้เคียง เข้าสนับสนุนการดับไฟป่าร่วมกับเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า ทั้งหน่วยเสือไฟ กำลังทหาร ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจาก สำนักงาน ปภ.จังหวัดเชียงราย และศูนย์ ปภ.เขต 15 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่กู้ภัย อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และประชาชนที่เข้าร่วมภารกิจดับไฟป่ากว่า 2,000 คน โดยขึ้นการบังคับบัญชาสั่งการจากศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้า ซึ่งตั้งอยู่ที่วัดป่าตึง ม.7 ต.ป่าตึง อ.แม่จันด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่หาที่สุดมิได้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงห่วงใยต่อสถานการณ์ในครั้งนี้ ทรงพระราชทานกำลังใจ ให้ระมัดระวังการปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัย ทรงห่วงใยในการปฏิบัติงานของทุกส่วน รวมทั้งจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจทุกนาย ให้จังหวัดเชียงรายและกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดเชียงราย รวมทั้งตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย ผนึกกำลังร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยโดยการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องนานกว่า 22 ชั่วโมง ได้มีการสับเปลี่ยนชุดปฏิบัติงาน และพักคลายความเหนื่อยล้า และยังได้รับบริการอาหารอย่างทั่วถึงและเพียงพอของโรงครัวพระราชทาน จากมณฑลทหารบกที่ 37 อีกด้วย ทั้งนี้ ยังมีการปฏิบัติการทิ้งน้ำดับไฟป่าทางอากาศด้วยกำลังพลจิตอาสา โดยใช้อากาศยานปีกหมุน ฮท.212 ของหน่วยเฉพาะกิจกองพันทหารม้าที่ 2 ทำการชี้เป้า และอากาศยานตักน้ำขึ้นไปทิ้งดับไฟลงสู่เป้าหมายในที่สูงชันและหน้าผา โดยอากาศยานปีกหมุน ฮท.17(MI 17)จากกรมการบิน ศูนย์การบินทหารบก และ ฮ.AS350 ของสำนักการบิน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกด้วยด้วยการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ นอกจากประชาชนจิตอาสาสามารถระงับการลุกไหม้ของไฟป่าที่กำลังลุกลามขึ้นในหลายพื้นที่นับเป็นบริเวณกว้างแล้ว ประชาชนจิตอาสายังได้ร่วมกันจัดทำแนวกันไฟ เพื่อป้องกันมิให้ไฟป่าลุกลาม ตัดเส้นทางการลุกไหม้ของไฟป่า และสามารถเข้าดับไฟได้สงบเรียบร้อยอย่างปลอดภัย และเหล่าประชาชนจิตอาสาของจังหวัดเชียงรายยังมีจิตใจที่ฮึกเหิม พร้อมที่เข้าสนับสนุนภารกิจของทางราชการเมื่อมีสถานการณ์ภัยที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญ และเสียสละอันเป็นคุณลักษณะที่สำคัญยิ่งของจิตอาสา อีกทั้งการปฏิบัติภารกิจของจิตอาสาในครั้งนี้ เป็นการแสดงออกซึ่งความสามัคคีและเสียสละ ทั้งยังเป็นการพิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งรักษาสมดุลของสภาพแวดล้อมได้อีกด้วย

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สราวุธ คำฟูบุตร

สราวุธ คำฟูบุตร

เสนอข่าวทุกมิติ เจาะลึกทุกประเด็น ID LINE : yai8881