โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 เปิดพื้นที่เรียนรู้ ขับเคลื่อนเยาวชน

เชียงราย-โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 เปิดพื้นที่เรียนรู้ ขับเคลื่อนเยาวชน

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 นายวีรกร มูลสาร ผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา และคณะครู ได้มาศึกษาดูงานการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) เชิงระบบสู่ยุคดิจิทัล อย่างยั่งยืน โดย ดร.กัมพล ไชยนันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 และทีมงานผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา นำ Walk Rally แหล่งเรียนรู้ดิจิทัล และโรงเรียนศาสตร์พระราชา วิทยาเขตกู่เต้าดร.กัมพล เผยว่าในปีการศึกษา 2561 มีผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา 65 แห่งทั่วประเทศ มาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ที่โรงเรียน ตอนนี้ทางโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 กำลังต่อเติมใต้ถุนอาคารเรียนให้เป็นห้องสมุดดิจิทัล ภายใต้แนวคิด CO- Learning Space เป็นวิถีการเรียนรู้ของนักเรียน ในยุคดิจิทัลเปลี่ยนแปลงไปจากสมัยก่อนที่ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนและห้องสมุดอีกต่อไป เพราะการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันเน้นให้เด็กเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ เป็นผู้เริ่มตั้งคำถาม และออกค้นคว้าหาข้อมูลจากสิ่งต่างๆ รอบตัว จะเห็นได้จาก ศูนย์การค้าหลายแห่ง กลายเป็นจุดนัดพบที่สำคัญ สำหรับทำกิจกรรมต่างๆ ทั้งการแลกเปลี่ยนความรู้ของนักเรียน-นักศึกษา บ้างก็นั่งทำการบ้านนอกจากนี้ทางโรงเรียนเห็นผลว่า ปัจจุบันมี Co-Learning Space มากขึ้น นอกเหนือจากการมาโรงเรียนแล้ว นักเรียนก็จะมานั่งทำการบ้านร่วมกัน มาช่วยกันวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่หาได้จากอินเตอร์เน็ต เพราะปัจจุบันข้อมูลในโลกออนไลน์มีมากมาย จึงจำเป็นต้องเอาข้อมูลของหลายๆ คนมาช่วยกันหาคำตอบที่ถูกต้อง รวมถึงการนั่งติวบทเรียนหลังจากที่ได้เรียนมา ซึ่งบางครั้งยังได้เพื่อนต่างโรงเรียน มาร่วมกันแชร์ความรู้และเทคนิคการเรียน ทำให้ได้วิธีการคิดแบบใหม่อีกด้วย โรงเรียนจึงค้นหาไอเดียใหม่ๆ “โค เลิร์นนิ่ง สเปซ” ให้นักเรียนมาใช้พื้นที่เพื่อการเรียนรู้ร่วมกันได้.

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดเชียงราย กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น