5 จังหวัดอันดามัน จัดการแสดงพื้นถิ่นส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่จังหวัดพังงา

พังงา/อย่าพลาด…ชมศิลปะการแสดงพื้นถิ่นอันดามัน 5 จังหวัด วันที่ 13 – 15 กันยายนนี้
 

ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพังงาหลังเก่า นายมานิต เพียรทอง ปลัดจังหวัดพังงา เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงาน สร้างสรรค์ศิลปะการแสดงพื้นถิ่นอันดามัน ตามโครงการการใช้เอกลักษณ์จากศิลปะการแสดงพื้นบ้าน สร้างสรรค์ศิลปะการแสดงพื้นถิ่นอันดามัน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยมี วัฒนธรรมจังหวัดพังงา วัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต และวัฒนธรรมจังหวัดระนอง ร่วมแถลงข่าว โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ และสื่อมวลชนทุกแขนง เข้าร่วม นายมานิต เพียรทอง  กล่าวว่า จังหวัดพังงา กำหนดจัดงานสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงพื้นถิ่นอันดามัน ขึ้น ในระหว่างวันที่ 14 – 15 กันยายน 2561 รวม 2 วัน 2 คืน ที่เวทีสนามหน้าศาลากลางจังหวัดพังงาหลังเก่า เพื่อส่งเสริม สร้างสรรค์ศิลปะการแสดงพื้นถิ่น ของจังหวัดในกลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามันให้ได้รับการพัฒนาและมีความหลากหลายมากขึ้นเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และสืบทอดวิถีวัฒนธรรมผ่านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มบทบาทของเครือข่ายทางวัฒนธรรมในพื้นที่ ในการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น รวมทั้งสร้างรากฐานวัฒนธรรมให้เกิดความเข้มแข็ง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนคนรุ่นใหม่เข้าถึง เข้าใจ และภาคภูมิใจร่วมสร้างสรรค์คุณค่าเอกลักษณ์ของชาติและอัตตลักษณ์ของท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน และที่สำคัญคือ นำทุนทางวัฒนธรรมมาพัฒนาสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ภายในงานจะมีการแสดงพื้นถิ่นของ5จังหวัดอันดามัน  โดยจังหวัดพังงามี ระบำวิถีมอร์แกน ระบำเก็ดเหลง นาฎยนารีศรีพังงา ทะเลสีฟ้า ป่าสีเขียว นารีศรีเขาช้าง นาฎยพิงงากินราเริงระบำ จังหวัดกระบี่ มี ระบำยายีนารี อารยศิลป์ถิ่นหอยเก่า ระบำลูกปัด ระบำโต๊ะนาง ตารีปาหนัน จังหวัดภูเก็ต มี วีรสตรีศรีถลาง ประเพณีลอยเรือ ระบำไข่มุก ระบำอุรักลาโว๊ย และระบำนารีโนรารูเง็ก จังหวัดระนอง มี นาฎลีลาบูชาศิลาสลัก ขี้หนอนร่อนแร่นอง อารยศิลป์ถิ่นระนอง นาฏยนารีศรีพระขยางค์ ระบำลูกพรานสารทเดือนสิบ และจังหวัดตรัง มี ระบำโนราตรัง ระบำถิ่นตรัง ระบำรวมศิลป์ถิ่นตรัง ระบำทิ่มเม้า ระบำดอกศรีตรัง และระบำมัจฉาพะยูน

 

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

อโนทัย งานดี

อโนทัย งานดี

นักข่าวตัวเล็กๆในเมืองแห่งความสุข