เลย อำเภอวังสะพุง อันเชิญเทียนเข้าพรรษาพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี อัญเชิญไปถวาย ณ วัดศรีบุญเรือง วังสะพุง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  วันที่ 29 มิถุนายน 2563 พระครูปลัดยุทธพิชัย ญาณสิทธิเมธี เลขาเจ้าคณะจังหวัดเลย (วัดศรีบุญเรือง ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย) พร้อมด้วย นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอวังสะพุง เข้ารับเทียนเข้าพรรษาพระราชทานจาก ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งพระองค์ทรงเสร็จมาเป็นองค์ประธานถวายเทียนเข้าพรรษาแด่พระสงฆ์ เพื่ออัญเชิญไปถวายพระอารามต่างๆ ณ วัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง แขวงบางขุนพรหม กรุงเทพมหานคร ซึ่งอำเภอวังสะพุง จะอันเชิญเทียนเข้าพรรษาไปประดิษฐานไว้ ณ ที่ว่าการอำเภอวังสะพุง และจะอัญเชิญไปถวาย ณ วัดศรีบุญเรือง ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น.ซึ่งถือว่าเป็นศิริมงคลแก่ชาวอำเภอวังสะพุงเป็นอย่างสูง

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดเลย กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น