X

ขอนแก่นเข้มจริง!เดินหน้ารณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์

ขอนแก่น จัดกิจกรรม การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ และรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม ทางม้าสายปลอดภัย วินัยดี เพื่อสร้างจิตสำนึก และตระหนักถึงความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากการขับขี่รถ


วันที่ 21 กันยายน 2565 ที่ บริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ถนนกลางเมือง อ เมือง จ.ขอนแก่น นายศุภชัย ลีเขาสูง ปลัดจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน “การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ และรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้ามทางม้าลาย ร่วมกับภาคีเครือจังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนเกิดความตื่นตัวและตระหนักถึงความปลอดภัยทางถนน โดยผู้เดินเท้าต้องตระหนักถึงความปลอดภัยบริเวณทางข้าม

อีกทั้งเพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงหน้าที่ของตน ในการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ป้องกันและลดความสูญเสียจากปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตร่างกายของประชาชน รวมถึงทรัพย์สิน ให้ประชาชนได้รับทราบและให้ความร่วมมือเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนได้กำหนดให้ขอนแก่นเป็นจังหวัดนำร่องของภาคอีสานการปรับปรุงทางข้าม ทางม้าลาย ขีดสี ดีเส้น ชะลอความเร็ว การจัดทำป่ายเตือน ป้ายสัญลักษณ์ ก่อนถึงทางข้าม เพื่อให้ผู้ขับขี่รถปฏิบัติตามกฎหมายจราจร และผู้เดินทางเท้ามองเห็นได้ชัดเจน มีความปลอดภัยในขณะเดินทางข้ามถนน

ถือว่าเป็นกิจกรรมรณรงค์สร้างการรับรู้ถึงความปลอดภัยในการขับขี่รถ และพื้นที่ปลอดภัยสำหรับประชาชนในการเดินทางข้ามถนน และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ผู้ขับขี่มีความตระหนัก ถึงการขับขี่รถสวมหมวกนิรภัยเพื่อความปลอดภัยเมื่อเกิดอุบัติเหตุ การลดความเร็วในเขตชุมชน สถานศึกษา และหยุดให้คนข้ามในทางข้าม ตลอดจนให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด เพื่อให้ผู้ที่ใช้รถ ใช้ถนน มีความตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรทางบก

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ทีมข่าว77ขอนแก่น

ทีมข่าว77ขอนแก่น

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่น