X

พลัง”แพทย์อาสาเฉพาะทาง”รักษาคนสองวันกว่าหมื่นคน

พระนครศรีอยุธยา-องคมนตรี รมต.สาธารณสุข ชื่นชม ผู้ว่าฯ “หมอธเนศ” รพ.กรุงเก่านำทีม มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ รวมพลังหน่วยงานการแพทย์และการศึกษา อสม.เจ้าหน้าที่รพ. ออกหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทาง เฉลิมพระเกียรติฯ ดูแลประชาชนและภิกษุสงฆ์ จ.พระนครศรีอยุธยา กว่าหมื่นราย

นับเป็นปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา เมื่อคนป่วย ซึ่งมีทั้งผู้ป่วย ผู้สูงอายุ คนพิการ นับหมื่นคนเดินทางกันไปที่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา และโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยตั้งแต่วันที่ 17-19 พฤษภาคมเพื่อเข้ารับการตรวจคัดกรองและรักษาโรคต่างๆ ในโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 9 ประจำปี 2567 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

โดยในวันที่ 19 พฤษภาคม ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรีและประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและสภานายกพิเศษแพทยสภา เดินทางมาเปิดโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ที่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา น.ส.ณัฐณิชา บุรณศิริ ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รักษาการประจำกระทรวงสาธารณสุข นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รมช.กระทรวงศึกษาธิการ นายเกื้อกูลด่านชัยวิจิตร อดีตรมช.คมนาคม นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นายธีรศักดิ์ โฉมศิริ นายประพันธ์ ตรีบุปผา รองผวจ.พระนครศรีอยุธยา นางนลินี ด่านชัยวิจิตร ประธานผู้พิพากษาสมทบศาลคดีเยาวชนและครอบครัวจ.พระนครศรีอยุธยา นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกอบจ. พระนครศรีอยุธยา พล.ต.ต.โชติวัฒน์ เหลืองวิไล ผบก.ภ.พระนครศรีอยุธยา นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า พล.อ.ท. นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ นพ.ยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง สสจ.พระนครศรีอยุธยา นพ.ธเนศ ดุสิตสุนทรกุล ผ.อ.รพ.พระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการการจัดงานแพทย์อาสาฯ คณะกรรมการมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ คณะนักศึกษาหลักสูตร ปธพ.X , ปธพ.1-10 ,ปนพ.1 คณะผู้บริหาร และส่วนราชการในพื้นที่ เข้าร่วมและให้การต้อนรับ

โดยก่อนพิธีเปิดได้เดินทางไปวางพวงมาลาที่พระบรมรูปรัชกาลที่ 8 ที่โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยและร่วมชมการสอนการทำซีพีอาร์ และการช่วยชีวิตผู้หมดสติ รวมทั้งได้พบปะบรรดา อสม.ที่มาร่วมกิจกรรม และเยี่ยมการตรวจคัดกรองรักษาผู้ป่วยทันตกรรม พร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จากนั้นเดินทางไปยังโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา เพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจอาสาสมัครที่มาช่วยในโครงการมอบรถเข็นพระราชทานมูลค่ากว่า 7 แสนบาท และเยี่ยมผู้ป่วยที่ผ่าตัดต้อกระจก และรักษาดวงตาจำนวนนับร้อยรายโดยได้มีการเปิดผ้าปิดกั้นตา สร้างความดีใจให้กับผู้ป่วยที่สามารถมองเห็นชัดเจน จากนั้นจึงได้ร่วมพิธีเปิดโครงการฯ โดยมีพระสังฆาธิการรองเจ้าคณะจังหวัดจำนวน 10 รูปเจริญพระพุทธมนต์ ก่อนที่จะมอบโล่ห์ขอบคุณให้กับผู้สนับสนุน

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม กล่าวว่า มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ได้รับพระบรมราชานุญาตให้ใช้ชื่อโครงการฯ และดำเนินการโดยนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ภายใต้หลักการนำหมอไปหาคนไข้ เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการรักษาและลดภาระของผู้ป่วยในการเดินทาง ตลอดจนนำองค์ความรู้ไปถ่ายทอดให้กับแพทย์ต่างจังหวัด พร้อมทั้งนำเครื่องมือทางการแพทย์ระดับสูงลงพื้นที่ขาดแคลน ช่วยในการวินิจฉัย ตรวจรักษาและคัดกรองโรค เชื่อมโยงประสานความช่วยเหลือแบบเครือข่าย สนับสนุนความเป็นจิตอาสาขององค์กรภาครัฐ เอกชน และประชาชน ด้วยการทำงานแบบธรรมาภิบาล ที่เน้นการมีส่วนร่วม โดยได้ชื่นชม นพ.ธเนศ ฯ และนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ที่มุ่งมั่นตั้งใจให้เกิดโครงการนี้ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทำให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาอย่างรวดเร็ว รวมทั้งขอบคุณผู้ที่ปฎิบัติหน้าที่ทุกท่าน

ด้านนายสมศักดิ์กล่าวว่า โครงการหน่วยแพทย์อาสาฯ เป็นการจัดหน่วยแพทย์ขนาดใหญ่ระดับประเทศ จากการบูรณาการโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและเครือข่ายระบบสาธารณสุข แสดงถึงการรวมใจ รวมพลังและความสามัคคี โดยยึดหลัก ธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์สูงสุดของหลักสูตร โดยที่ผ่านมาให้การรักษาแล้วราว 100,000 ราย สำหรับครั้งที่ 9 นี้ จัดขึ้นที่ รพ.พระนครศรีอยุธยา และ รร.อยุธยาวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 17-19 พ.ค.2567 ให้บริการ 30 คลินิกโรคเฉพาะทาง อาทิ คัดกรองมะเร็ง, ผ่าตัดต้อกระจก, แขนขาเทียม, รถเข็นพระราชทาน, ตรวจสุขภาพพระสงฆ์, ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Echocardiogram) โดยแพทย์อาสากว่า 200 คน จิตอาสากว่า 2,000 คน พร้อมอุปกรณ์การแพทย์มูลค่ากว่า 100 ล้านบาท ช่วยให้ประชาชนและพระสงฆ์ กว่า 10,000 ราย เข้าถึงการรักษา สอดคล้องกับโครงการพาหมอไปหาประชาชนฯ ของกระทรวงสาธารณสุข ที่ดำเนินการแล้ว 62 ครั้ง ในพื้นที่ 56 จังหวัด ให้บริการประชาชนแล้วกว่า 570,000 ราย รวมถึงนโยบาย “30 บาท รักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว” ของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขที่มุ่งเน้นให้พี่น้องประชาชนได้รับความสะดวก ไม่ต้องลำบากเดินทางไกลเข้าไปรักษาในเมือง และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้อีกทางหนึ่ง

โดยก่อนหน้านี้ วันที่ 18 พ.ค.พลอากาศโท นายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ แพทย์หญิงเจรียง จันทรกมล ประธานนักศึกษาหลักสูตร ปธพ. ดร.นายแพทย์สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ ประธานโครงการแพทย์อาสา คณะนักศึกษาหลักสูตร ปธพ.รุ่นพิเศษและคณะนักศึกษา ปนพ.1 นางนลินี ด่านชัยวิจิตร ประธานผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวพระนครศรีอยุธยา นายแพทย์ธเนศ ดุสิตสุนทรกุล ผ.อ.รพ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมกันอำนวยความสะดวกแก่พระภิกษุสงฆ์ และประชาชนที่เดินทางเข้ารับการตรวจรักษาโครงการ หน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 9 ประจำปี 2567

พลอากาศโทนพ.อิทธพร เปิดเผยว่า โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯ จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 ได้เลือกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เป็นที่ตั้งหน่วยแพทย์อาสาฯ ที่นับเป็นหน่วยแพทย์ขนาดใหญ่ระดับประเทศ ระดมแพทย์จากมหาวิทยาลัย กระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง และโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ มาตรวจรักษาผู้ป่วยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียง ด้วยบริการที่ครบถ้วนรอบด้าน โดยเปิดให้บริการจำนวน 32 คลินิก เป็นการช่วยลดการเดินทาง ลดระยะเวลาของผู้ป่วยที่ต้องรอคอยยาวนาน นอกจากนี้ยังนับเป็นเกียรติของชาวพระนครศรีอยุธยา ที่จะได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพต้อนรับคณะอาจารย์แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ที่มาจากทุกพื้นที่ของประเทศไทย ทำให้ชาวพระนครศรีอยุธยามีโอกาส ได้เป็นทั้งผู้ให้และผู้รับรักษา และลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ ได้ด้วยตนเอง โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมและสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อให้เกิดเครือข่ายการดำเนินงานทางด้านสาธารณสุขที่เข้มแข็งและยั่งยืน เพื่อสุขภาพพลานามัยที่ดีของประชาชนต่อไป

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สัมฤทธิ์ เจียมเจริญพรกุล

สัมฤทธิ์ เจียมเจริญพรกุล

รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต การเมืองการปกครองท้องถิ่น สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา ปริญญาบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มทร.สุวรรณภูมิ ปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา รางวัลพระราชทานเทพทอง สมาคมนักวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย นักเรียนการแสดง รัชฟีล์มที่วี artspa ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บรรณาธิการข่าวสถานีโทรทัศน์เคเบิลเอทีวี บรรณาธิการเจ้าของเพจสถานีข่าวเอทีวี นักเขียนอิสระ