X
ขอนแก่นโมเดล

ขอนแก่น ม.ขอนแก่น เปิดตัวหนังสือแนวคิด “ขอนแก่นโมเดล”

ขอนแก่น – วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบหนังสือ “ขอนแก่นโมเดล” แก่นายกรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูง เผยแพร่แนวคิดการทำงานแบบ “ราษฎร์เดิน รัฐหนุน”

แนวคิดของ “ขอนแก่นโมเดล” คือต้นแบบของ “ราษฎร์เดิน รัฐหนุน” ในการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เกิดจากประชาชนทุกภาคส่วนร่วมกันปรับบทบาทภาครัฐ โดยเฉพาะในส่วนภูมิภาค ด้วยการเปลี่ยนกระบวนความคิดในการพัฒนาชุมชนมาเป็นการพึ่งตนเองเป็นหลัก แม้แต่ในเรื่องงบประมาณ และให้ภาครัฐเปลี่ยนบทบาทมาเป็นผู้เอื้ออำนวยให้โครงการสามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างลุล่วง กระทั่งเกิดคำกล่าวที่ว่า “หากขอนแก่นทำได้ ประเทศไทยจะเปลี่ยน”

ด้วยแนวคิดนี้ ทางวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดทำหนังสือเพื่ออธิบายแนวคิดของ “ขอนแก่นโมเดล” สำหรับเป็นบทเรียนในการศึกษาแนวคิดการพัฒนาชุมชนในรูปแบบใหม่ สำหรับนักศึกษา ผู้สนใจ หรือผู้บริหารส่วนท้องถิ่น สามารถนำไปประยุกต์เพื่อการทำงานสำหรับท้องถิ่นของตนต่อไป

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ณ ตึกสันติไมตรีหลังนอก ทำเนียบรัฐบาล ตัวแทนวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบูรณาการร่วมภาครัฐและเอกชน (ก.บ.ภ.) ได้มอบหนังสือ “ขอนแก่นโมเดล” ให้แก่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  พลเอกอนุพงษ์ เหล่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ดร.วิษณุ  เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี  นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  นายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์  เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  และ นายกลินท์ สารสิน ประธานหอการค้าไทย

หนังสือขอนแก่นโมเดล แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาท้องถิ่นในรูปแบบใหม่ ซึ่งเกิดขึ้นครั้งแรกในจังหวัดขอนแก่น ตัวแบบการพัฒนาที่เรียกว่า ขอนแก่นโมเดล ที่รัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาร่วมสร้างระบบนิเวศของเมืองให้เอื้อต่อการพัฒนานวัตกรรม เพื่อมุ่งให้เมืองเป็น “เมืองใกล้บ้าน มีงานทำ ลดความเหลื่อมล้ำ ด้วยนวัตกรรมการพัฒนาเมือง”

โดยการอนุมัติจากท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชา และได้มีการสนับสนุนจากกระทรวงมหาดไทย และจากแกนนำในจังหวัดขอนแก่นที่รวมกันเป็นกลุ่มก้อนในการผลักดัน พัฒนา อาทิ กลุ่ม 8 องค์กรเศรษฐกิจ กลุ่มปัญจมิตร มูลนิธิชุมชนขอนแก่นทศวรรษหน้า กลุ่มศรีจันทร์คลับ สภาเมืองขอนแก่น KKTT  KKTS และ ภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาของขอนแก่น ที่ทำให้เกิดการพัฒนาในรูปแบบใหม่ของประเทศไทยที่เรียกว่า “ขอนแก่นโมเดล”

ผู้ที่สนใจอ่านรายละเอียดของหนังสือขอนแก่นโมเดลได้ที่ https://oer.learn.in.th/author/authorDetail/8361

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ทีมข่าว77ขอนแก่น

ทีมข่าว77ขอนแก่น

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่น