X

คืบหน้า มท.1 สั่งเดินหน้ารถไฟฟ้า LRT ขอนแก่น

ขอนแก่น – ผู้ว่าฯ ขอนแก่นนำทีมเข้าพบ มท.1 สั่งเดินหน้ารถไฟฟ้า LRT เตรียมลงพื้นที่ดูเส้นทาง สถานที่ตั้ง  รวมถึงโครงการแปรรูปขยะเป็นพลังงานไฟฟ้าต้นแบบประเทศ

วันนี้ที่กระทรวงมหาดไทย คณะทำงานโครงการขอนแก่น Smart City (ระยะที่ 1) ก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนระบบรางเบา LRT สายเหนือ-ใต้ (สำราญ-ท่าพระ) นำโดย ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น   นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น   นายเรืองระวี        จันทนาม ผอ.กลุ่มกฎหมายระเบียบและเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น นายธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล ผอ.ส่วนการโยธาเทศบาลนครขอนแก่น  พร้อมผู้บริษัทขอนแก่น ทรานซิท ซิสเต็ม จำกัด (KKTS) นำโดย พล.ต.ชาติชาย ประดิษพงษ์ ประธานกรรมการบริหาร KKTS อ.สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย รองคณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น และคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายธนา ยันตรโกวิท รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าพบ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อรายงานความคืบหน้าโครงการ  ณ ห้องทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร  ซึ่งที่ประชุมได้รายงานถึงความคืบหน้าของโครงการ มีรายละเอียดดังนี้

1. ประเด็นข้อกฎหมายอำนาจหน้าที่กระบวนการดำเนินการโครงการ  เพื่อให้เกิดความชัดเจน และความรวดเร็วในการพิจารณาดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2. ประเด็นผลการศึกษาออกแบบรายละเอียดหารือเกี่ยวกับการเสนอกระทรวงมหาดไทยเพื่อเป็นเจ้าของโครงการ  โดยจะขอผลการศึกษาออกแบบจาก สนข. กระทรวงคมนาคมเพื่อดำเนินการโครงการระบบรถไฟฟ้ารางเบาสายเหนือใต้ LRT (สำราญ-ท่าพระ) และเสนอเพื่อขอให้อนุมัติแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามอำนาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย  เกี่ยวกับกิจการรถรางตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 58 ที่ประกาศไว้เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2515

3. รายงานการเข้าพบ นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เกี่ยวกับการขอใช้ที่ดินศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่นพัฒนา TOD (Transit Oriented Development) โครงการขอนแก่น Smart City (ระยะที่ 1) ก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนระบบรางเบา รถไฟฟ้ารางเบา LRT สายเหนือ-ใต้ (สำราญท่าพระ) ต้นแบบในเมืองภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น  พร้อมกับการพัฒนาโครงสร้างเมือง  และการจัดตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อการสร้างโครงสร้างเมืองอย่างนำสมัยและยั่งยืน  โดยเทศบาลนครขอนแก่นได้เสนอร่าง MOU ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว  และ

4. เรียนเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่เยี่ยมชมสถานที่ ระยะทางของโครงการ พร้อมกันนี้ท่านยังสนใจที่จะดูสถานที่กำจัดขยะของเทศบาลนครขอนแก่น ที่บ้านคำบอน โครงการแปรรูปขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า  ซึ่งถ้าสามารถกำจัดได้จริง ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จะนำเอาไปเป็นต้นแบบของประเทศต่อไป  

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ทีมข่าว77ขอนแก่น

ทีมข่าว77ขอนแก่น

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่น