โควิด19

ขอนแก่นระดมความเห็นทุกอำเภอ เตรียมมาตรการปิดหมู่บ้าน

ขอนแก่น – ผู้ว่าฯ ขอนแก่นชงมาตรการปิดหมู่บ้าน สร้างพื้นที่สีขาวปลอดเชื้อโควิด ระบุยึดตามความเห็นการประชาคมหมู่บ้าน ต้องพร้อมใจกันงดการเข้า-ออก

ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยถึงแนวทางการดำเนินการหมู่บ้านสีขาว ปลอดเชื้อโควิด-19 จังหวัดขอนแก่นว่า การดำเนินการตามแนวทางหมู่บ้านสีขาวปลอดไวรัสโควิด- 19 จังหวัดขอนแก่น ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการรับรายงานอย่างเป็นทางการจากนายอำเภอ ทุกอำเภอ และจะมีการประชุมหารือถึงมาตรการในการดำเนินการหมู่บ้านสีขาว ปลอดเชื้อไวรัสโควิด-19

จุดประสงค์คือ ต้องการให้หมู่บ้านที่ยังไม่มีผู้ป่วยผู้ติดเชื้อและไม่มีผู้ปรากฏเชื้อภายหลังจากกักตัวเองเป็นเวลา 14 วัน ในผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง หรือพื้นที่เสี่ยง เช่น กรุงเทพฯ และปริมณฑล ในหมู่บ้าน ดังนั้น จึงเรียกได้ว่าเป็นหมู่บ้านที่เชื้อโควิด-19 ยังเข้าไม่ถึง จังหวัดขอนแก่นจึงมีแนวคิดในการที่จะปิดหมู่บ้าน โดยประการสำคัญที่ต้องดำเนินการ คือ การถามความคิดเห็นประชาชนในหมู่บ้าน

ซึ่งจังหวัดขอนแก่นได้ให้ทางอำเภอไปประสานกับผู้ใหญ่บ้านในการทำประชาคมหมู่บ้านว่า คนในหมู่บ้านมีความเห็นพ้องที่จะประกาศให้เป็นหมู่บ้านปลอดเชื้อโควิด-19 หรือไม่ หากทุกคนเห็นพ้องต้องกัน มีข้อตกลงร่วมกัน ก็จะต้องร่วมมือกัน โดยภายหลังจากที่ได้ประกาศเป็นหมู่บ้านปลอดโควิด- 19 แล้ว จะต้องมีการตั้งด่านชุมชน เพื่อป้องกันไม่ให้คนเข้าออกในพื้นที่ เพื่อลดการนำเชื้อจากภายนอกเข้ามาในหมู่บ้าน ลดโอกาสที่คนในหมู่บ้านจะไปติดเชื้อจากข้างนอกเข้ามาภายในหมู่บ้าน

หลังจากนั้น ส่วนราชการ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะดำเนินการทำลายเชื้อในหมู่บ้านโดยฉีดพ่นสารเคมีฆ่าเชื้อในพื้นที่ ให้หมู่บ้านตั้งด่านจัดเวรยามดูแลตนเอง โดยภาครัฐจะสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของที่ใช้ในการป้องกันตนเอง หน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า แอลกอฮฮล์ฆ่าเชื้อ เจลล้างมือ และสิ่งสำคัญในการที่จะให้หมู่บ้านสามารถดำเนินการต่อไปได้นั้น ภาครัฐโดยอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะสนับสนุนถุงยังชีพให้ทุกครัวเรือนทุกสัปดาห์ ซึ่งจะมีการประชุมหารือกันอีกครั้ง

ทั้งนี้ หากหมู่บ้านใดมีความพร้อม ทางอำเภอจะส่งรายชื่อหมู่บ้านที่ปลอดเชื้อโควิด-19 เข้าสู่ที่ประชุมศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น ได้รับทราบและประกาศเป็นหมู่บ้านปลอดเชื้อ หลังจากนั้นจะดำเนินการปิดหมู่บ้านตามแนวทางที่กำหนดเพื่อความปลอดภัยของประชาชนต่อไป

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ทีมข่าว77ขอนแก่น

ทีมข่าว77ขอนแก่น

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่น