เร่งช่วยเปิดตลาดส่งธารน้ำใจชาวสวนมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองสินค้าส่งออกขึ้นชื่อสู้โควิด!(คลิป)