ร้านตัดชุดนักเรียนร้องผอ.โรงเรียนดังเบี้ยวจ่ายเงินค่าตัดชุดให้เด็กนับแสน(คลิป)