ฉาว! ทม.ปากพนัง ต้มผู้รับเหมาประมูลครุภัณฑ์ สูญเงินกว่าครึ่งล้าน