X

จังหวัดตากประกาศแล้วมาตรการห้ามเผา 60 วัน มีคำถามช้าไปหรือไม่ !

ตากชิงเผาป่าก่อนเข้าหน้าแล้ง  เพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิง ผวจ.ตากลงนามห้ามเผา 60 วัน

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562  นายกันต์พงษ์  พิพัฒมนตรีกุล  ปลัดงานความมั่นคง อำเภอแม่สอด จ.ตาก ร่วมกับนายสมเกียรติ ทิยอด กำนันตำบลแม่กาษา  นำกำลัง เจ้าหน้าที่ทหาร ฉก.ร.14 อ.แม่สอด  เจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดนอำเภอแม่สอด ,  เจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยหมูบ้าน ( ชรบ. ) ตำบลแม่กาษา , เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าแม่สอด และเจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ได้ร่วมกันจัดการเชื้อเพลิงโดยใช้วิธีการชิงเผาในพื้นที่ป่าตำบลแม่กาษา อ.แม่สอด จ. ตาก ก่อนเริ่มใช้มาตรการห้ามเผา 60 วัน ของจังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2562  – วันที่ 30 เมษายน 2562

 

นายกันต์พงษ์  กล่าวว่า    มาตรการชิงเผา และทำแนวกันไฟในพื้นที่จุดเสี่ยงช่วงนี้ เป็นการบริหารจัดการเชื้อเพลิง เพื่อไม่ให้มีไฟป่า และมลพิษหมอกควัน ที่จะเกิดขึ้นในช่วง 60 วันอันตราย ซึ่งช่วงนั้นจะมีสภาพอากาศแห้ง โอกาสที่จะมีไฟป่าเกิดขึ้นในพื้นที่ค่อนข้างสูง โดยปีที่ผ่านมาอำเภอแม่สอดพบสถิติค่าพิกัดความร้อน หรือ Hot spot จากปัญหาไฟป่าในพื้นที่มักเกิดขึ้นหลายครั้ง

อย่างไรก็ดีขณะนี้เริ่มมีการเผาไร่ เผาป่าในหลายพื้นที่ ของ 5 อำเภอชายแดน ของจังหวัดตากเกิดขึ้นแล้ว ทำให้ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบถามว่า จังหวัดตากกำหนดมาตรการห้ามเผาช้าไปหรือไม่ ซึ่งน่าจะประกาศใช้มาตรการห้ามเผาให้เร็วกว่านี้

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สมจิต รุ่งจำรัสรัศมี

สมจิต รุ่งจำรัสรัศมี

เป็นผู้สื่อข่าวในพื้นที่ชายแดนไทย - เมียนมา จังหวัดตาก ในสังกัดสำนักข่าวต่างประเทศ และสำนักข่าวในประเทศ ทีี่ปฎิบัติงานข่าวด้านชายแดนไทย - เมียนมา มาอย่างยาวนาน โดยมีประสบการณ์ ในด้านการทำข่าวทั้งสื่อโทรทัศน์ วิทยุ และหนังสือพิมพ์ ตลอดจนเว็บไซค์ และสื่อต่างๆ ที่ทันกับยุค ทันกับสมัยใหม่