X
ศาลจังหวัดหนองบัวลำภู

ศาลจังหวัดหนองบัวลำภู  นำจิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

หนองบัวลำภู – ศาลจังหวัดหนองบัวลำภู  นำจิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 400 ต้น เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ วัดดอยเทพสมบูรณ์

ศาลจังหวัดหนองบัวลำภู

นายชกาจ วรรณไพบูลย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหนองบัวลำภู เปิดเผยว่า เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2563 ศาลจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ฯ น้อมเกล้าถวาย สานสามัคคี ทําความดี ด้วยหัวใจ ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน ให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์

โดยกําหนดปลูกต้นไม้ทั้งไม้ดอกและไม้ผลในพื้นที่บริเวณศาลจังหวัดและ บริเวณวัดดอยเทพสมบูรณ์ จํานวน 400 ต้น เน้นการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและฟื้นฟูส่งเสริมและ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรมและยั่งยืนของประชาชนและสร้างประโยชน์แก่ราษฎรในพื้นที่เป็น การเพิ่มพื้นที่สีเขียวมากขึ้น แก้ปัญหาภาวะโลกร้อน สอดคล้องกับนโยบายประธานศาลฎีกา ข้อที่ 5 สนับสนุนบทบาทของศาลในการบังคับใช้กฎหมายที่ ส่งเสริมรักษาสิ่งแวดล้อม และที่ไม่ก่อภาระหรือเป็นผลร้ายต่อประชาชนและสังคม และข้อที่ 5.1 สนับสนุนบทบาทของศาลในการส่งเสริมรักษาสิ่งแวดล้อมการควบคุมมลพิษด้วย

ติดตามข่าวสารจังหวัดหนองบัวลำภู ที่นี่

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

วิโรจน์ คงพุฒิคุณ

วิโรจน์ คงพุฒิคุณ

คนหนองบัวลำภู โดยกำเนิด เข้าสู่แวดวงนักข่าวเมื่อปี 2529 เป็นนักข่าวคนเดียวของอำเภอ กระทั่งปี 1 มกราคม 2536 สถาปนาจังหวัด ก็เลยได้เป็นนักข่าวคนแรกของจังหวัดหนองบัวลำภู โดยปริยายจวบจนทุกวันนี้ ชอบถ่ายภาพ ชอบค้นหา คติประจำใจ "ทำยังไงให้คนรู้ว่านี่คือจังหวัดหนองบัวลำภู" จึงได้ตั้งเฟสบุ๊คกลุ่ม "ที่นี่..เมืองลุ่มภู" ขึ้นมาเพื่อทำให้คนได้รู้จัก