X

วุฒิสภาลงพื้นที่รับฟังความเห็นประชาชนชายแดนไทย-กัมพูชา

สระแก้ว – สมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เพื่อรับฟังและความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับนำไปเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายและการปฏิรูปประเทศ พบพื้นที่อำเภออรัญประเทศ จ.สระแก้ว ได้รับผลกระทบด้านการค้าขายและการประกอบกิจการในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชาในปัจจุบัน

เมื่อวันที่ 30 ส.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.วรพงษ์ สง่าเนตร สมาชิกวุฒิสภาและรองประธานคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก พร้อมด้วย สมาชิกวุฒิสภา จำนวน 20 คน ซึ่งเป็นกรรมการโครงการฯ เดินทางลงพื้นที่เทศบาลตำบลป่าไร่ ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่นและประชาชน เข้าร่วมเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ อาทิ ข้อกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการบริหารราชการของจังหวัด และการรับฟังความคิดเห็นร่วมกับประชาชนและผู้นำชุมชนในหลาย ๆ ประเด็นเพื่อนำข้อมูลประกอบการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายและการปฏิรูปประเทศ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ประเด็นที่คณะวุฒิสมาชิกดังกล่าว ได้ร่วมพบปะพูดคุยกับหัวหน้าส่วนราชการและประชาชน ประกอบไปด้วย ประเด็นข้อกฎหมายที่เป็นอุปสรรคเกี่ยวกับการบริหารราชการของจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำท้องที่ ,ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับประชาชนในด้านต่าง ๆ , ผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคของด่านศุลกากรอรัญประเทศ โดยเฉพาะการให้บริการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ หรือ One Stop Service:OSS ที่บริเวณชายแดนไทย-กัมพู๙า ,โครงการปรับปรุงอาคารด่านพรมแดนคลองลึกใหม่:CIQ ,ความร่วมมือด้านศุลกากรระหว่างไทยและกัมพูชา ,ความคืบหน้าการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลง (MOU) ลานประชารัฐ ที่บริเวณนิคมอุตสาหกรรมและด่านศุลกากรป่าไร่ โดยมีส่วนราชการ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว ร่วมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำท้องถิ่น ในพื้นที่อำเภออรัญประเทศ จ.สระแก้ว เกี่ยวกับผลกระทบด้านการค้าขายและการประกอบกิจการในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชาในปัจจุบันด้วย

——————————

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ธนภัท กิจจาโกศล

ธนภัท กิจจาโกศล

"ธนภัท กิจจาโกศล" ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สระแก้ว "ประสบการณ์ยาวนานกับงานสื่อสารมวลชนระดับประเทศ ในกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ จับงานด้านข่าว สกู๊ปและรายงานพิเศษ กว่า 22 ปี มุ่งสื่อสารความจริงและข่าวสารที่เป็นธรรม สู่ประชาชนในภูมิภาค ด้วยจรรยาบรรณของฐานันดรที่ 4 เพื่อสร้างความโปร่งใสการรับรู้ข่าวสารของสังคม"