เหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 3 ประชุมเพิ่มทักษะช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัย

ปราจีนบุรี – เลขาธิการสภากาชาดไทย เปิดการประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 3 ครั้งที่ 3/2562 เพื่อพัฒนา เพิ่มพูนทักษะและความรู้ในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัย

เมื่อวันที่ 29 ส.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 3 ที่โรงแรมทวาราวดี อ.ศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวต้อนรับ และนางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวรายงาน โดยมีสมาชิกเหล่ากาชาดจาก 7 จังหวัด ได้แก่ จ.สระแก้ว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด และ จ.ฉะเชิงเทรา และ ปราจีนบุรี จำนวน 440 คนเข้าร่วม และหัวหน้าส่วนราชการให้การให้ต้อนรับ

 

สำหรับการจัดประชุมครั้งนี้ เป็นการดำเนินการตามข้อบังคับสภากาชาดไทย ที่กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอภายในภาค ปีหนี่งไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการและสมาขิกเหล่ากาชาดจังหวัด ตลอดจนกิ่งกาชาดอำเภอได้รับการพัฒนา เพิ่มพูนทักษะ และสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ และสำคัญที่สุดคือการได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการช่วยเหลือทั้งผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัย ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข เพื่อนำความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด และส่งเสริมความสามานสามัคคึ ความพร้อมเพรียงในหมู่คณะของกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 3

อย่างไรก็ตาม นอกจากคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด กิ่งกาชาดอำเภอ จะได้รับการพัฒนา เพิ่มพูนทักษะและสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่แล้ว สิ่งสำคัญที่สุดคือ การได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการช่วยเหลือทั้งผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัยให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ต่อไป

—————————-
ข่าว-ภาพโดย/มานพ เสนานุช

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดปราจีนบุรี กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น