ยกย่อง”ครู” เป็นปูชนียบุคคลที่มีความสำคัญสำหรับการศึกษา

สระแก้ว – ผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมงานวันครูจังหวัดสระแก้ว มอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา

เมื่อวันที่ 16 ม.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวิชิต ชาติไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในงานวันครู เยี่ยมชมนิทรรศการสื่อการสอน พร้อมทั้งมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 โดยในช่วงเช้าได้จัดให้มีพิธีสงฆ์ หลังจากนั้นได้จัดพิธีสวดคำฉันท์ระลึกพระคุณบูรพาจารย์ทำนองสรภัญญะ กล่าวคำปฏิญาณตน พิธีคาระครูอาวุโสและมอบทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ รางวัลพรพฤหัสบดี ประจำปี 2561 รางวัล “โครงการค้นหาคนดีตามรอยพ่อ รัชกาลที่ 9” รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข จำนวนทั้งสิ้น 78 ราย

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า งานดังกล่าวมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากสถานศึกษาทุกสังกัดในเขตอำเภอเมืองเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง โดยนายวิชิต ชาติไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า ครูนับเป็นปูชนียบุคคลที่มีความสำคัญอย่างมาก ในการให้การศึกษาเรียนรู้ ทั้งในด้านวิชาการ และประสบการณ์ ตลอดจนเป็นผู้มีความเสียสละดุแลใจใส่ สั่งสอนอบรมให้เด็กได้พบกับแสงสว่างแห่งปัญญา อันจะเป็นหนทางในการประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเอง รวมทั้งนำพาสังคมประเทศชาติก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง

—————————–

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสระแก้ว กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น