X

สระแก้ว ร้อง ผบ.สส.เจ้าหน้าที่ปล่อยให้ไทยถูกเขมรรุกล้ำอธิปไตย ทำชาวบ้านเดือดร้อนเรื่องที่ดินทำกิน

  1. สระแก้ว – ชาวบ้านป่าไร่ จ.สระแก้ว ร้องเรียนผู้บัญชาการทหารสูงสุด กรณีเจ้าหน้าชายแดนปล่อยให้ไทยถูกรุกล้ำอธิปไตยจากฝ่ายกัมพูชา ทำชาวบ้านเดือดร้อนเรื่องที่ดินทำกิน ระบุ เจ้าหน้าที่แสวงผลประโยชน์ร่วมกับเจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้านตามแนวชายแดน ไม่สนับสนุนชาวบ้านให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินทำกินเดิม ทั้ง ๆ ที่มีเอกสารสิทธิ์ถูกต้อง พยายามกันพื้นที่ไว้ เพื่อแสวงประโยชน์จากกลุ่มผู้มีอิทธิพลชายแดน

เมื่อวันที่ 1 ก.พ.65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวบ้านจากพื้นที่ ม.8 บ้านป่าไร่ใหม่ ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว นำโดย นายชุมพล วัฒนพรรค อายุ 64 ปี อยู่บ้านเลขที่ 188 หมู่ที่ 8 ต.ช่องกุ่ม อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว พร้อมด้วยชาวบ้านอีกจำนวนหนึ่ง เดินทางไปที่สำนักกองบัญชาการกองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 เพื่อยื่นหนังสือต่อ พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด กรณีที่ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเรื่องที่ดินทำกินมาเป็นระยะเวลานานกว่า 40 ปี ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวได้รับการแก้ไขและตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปแล้วในบางส่วน แต่ติดขัดที่กองทัพบก โดยเฉพาะกองกำลังบูรพา ไม่อำนวยความสะดวก ในการแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็นอย่างนี้มาตลอดในระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา และมักเลือกปฏิบัติสองมาตรฐานอยู่ในหลาย ๆ เรื่อง เนื่องจากมีการได้รับข้อมูลที่คลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความจริง จากระดับผู้ปฏิบัติการในหลาย ๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทัพ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่เหล่านี้ได้แสวงผลประโยชน์ร่วมกับเจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้านตามแนวชายแดน เหตุนี้จึงไม่สนับสนุนชาวบ้านให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินทำกินเดิม ทั้ง ๆ ที่มีเอกสารสิทธิถูกต้อง

นายชุมพล ตัวแทนชาวบ้านกลุ่มดังกล่าว ระบุว่า เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 08.30 น.ที่ผ่านมา อ้างถึง บันทึกประจำวัน ที่ สภ.คลองลึก ลงวันที่ 20 มกราคม 2564 พร้อมรูปภาพประกอบ ระบุว่า ตชด.911 ของฝั่งกัมพูชา ได้ข้ามเส้น MOU 43 เข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยได้ละเมิดอธิปไตยและเข้ามาบุกรุกยังที่ดินของตนเอง โดยได้วางกำลังไว้เต็มพื้นที่จนถึงริมถนนศรีเพ็ญ ซึ่งก็ไม่ปรากฏว่า มีการเกิดระเบิดขึ้นแต่อย่างใด เพราะว่า หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่ 1 ได้ปรับลดพื้นที่ เมื่อปี 2561 และประกาศรับรองพื้นที่ปลอดภัย เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 และส่งมอบพื้นที่ไปแล้ว

ขณะเดียวกัน กรณีเจ้าหน้าที่ ตชด.911 ของกัมพูชาเข้ามาในพื้นที่ประเทศไทยนั้น ตนเองเจ้ากำลังเตรียมพื้นที่ในการทำแผนที่พิพาทในคดีเพ่ง หมายเลขดำที่ 358/2563 ศาลจังหวัดสระแก้ว ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ตามแผนที่พอสังเขป แสดงจุดพิพาท ระหว่างตนเอง นายชุมพล วัฒนพรรค กับนางสอน ดานนท์ ซึ่งเป็นพื้นที่เดียวกันกับทางสำนักงานที่ดินสระแก้ว สาขาอรัญประเทศ ได้เข้าไปทำการรังวัดไปแล้วนั้น ซึ่งกองกำลังบูรพาอ้างว่า ไม่มีอำนาจหน้าที่ให้ความเห็นชอบในการดำเนินการใด ๆ จึงขอให้สำนักงานที่ดิน จังหวัดสระแก้ว สาขาอรัญประเทศ ดำเนินการตามเงื่อนไข, ระเบียบข้อบังคับหรือข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกรมป่าไม้ ต่อไป ต่อมา กองกำลังบูรพาได้มีหนังสือชี้แจง มายังสำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว สาขาอรัญประเทศ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 ว่าที่ดินของตนเองอยู่ในพื้นที่อ้างสิทธิ์ ไทย-กัมพูชา และเป็นพื้นที่ที่มีวัตถุระเบิด ทุ่นระเบิดตกค้างอยู่ จึงห้ามมิให้มีการดำเนินการใด ๆ ซึ่งละเมิดบันทึกความเข้าใจฯ MOU43 และอาจเกิดภัยอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ โดยไม่มีแผนที่ประกอบแต่อย่างใด

ทั้งนี้ หนังสือร้องเรียนดังกล่าว ยังระบุด้วยว่า จากข้อสังเกตระหว่างหนังสือทั้ง 2 ฉบับ พบว่า ฉบับที่ 1 นั้นแจ้งว่า ได้ถูกรับรองเป็นพื้นที่ปลอดภัยแล้ว กองกำลังบูรพาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ และไม่ได้ระบุว่าที่ดินของ นางสอน ดานนท์ อยู่ในพื้นที่อ้างสิทธิ์ ไทย-กัมพูชา เจ้าหน้าที่จึงได้เข้าไปทำการรังวัดจนแล้วเสร็จทั้งหมด จำนวน 23 ไร่ และ ต่อมาสำนักงานที่ดินมีคำสั่งไม่ออกโฉนดที่ดิน ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ซึ่งที่ดินที่ นางสอน ดานนท์ อ้างสิทธิ์นั้นมีผู้มีอิทธิพลเข้ามาเกี่ยวข้องและสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง และฉบับที่ 2 นั้นเนื้อความว่า ห้ามมิให้มีการดำเนินการใด ๆ ซึ่งเป็นการละเมิดบันทึกความเข้าใจ ฯ MOU43 ซึ่งมีความขัดแย้งกับคำสั่งศาลจังหวัดสระแก้ว ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เพราะเป็นเรื่องของกฎหมายและสิทธิของปวงชนตามรัฐธรรมนูญ โดยศาลท่านต้องการให้ทำแผนที่พิพาท เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาบังคับคดี ว่าเนื้อที่ 23 ไร่ ที่ นางสอน ดานนท์ อ้างสิทธิ์นั้น ทับที่ดินของ นายชุมพล วัฒนพรรค อยู่เท่าไหร่ ในเนื้อที่ 76 ไร่

ดังนั้น การออกหนังสือมาในฉบับที่ 2 ของกองกำลังบูรพานั้น เพื่อแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุเป็นการเลือกปฏิบัติแบบมีนัยยะ และไม่แสดงแผนที่ให้ชัดเจน แต่สรุปว่าห้ามกระทำการใด ๆ โดยการนำเรื่อง MOU 43 มาอ้าง ซึ่งความจริงแล้วพบว่า บริเวณใกล้เคียงกับข้าพเจ้านั้น ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในพื้นที่ MOU 43 มีการขุดสระมาถมเป็นถนนยาว 539 เมตร มีสิ่งก่อสร้าง และร่องรอยการปลูกมัน โดยไม่ทราบว่าหน่วยงานในพื้นที่อนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ได้ตั้งแต่เมื่อไร พร้อมเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ในห้วงเวลาใด ซึ่งก็สามารถตรวจสอบได้จากภาพถ่ายทางอากาศ ทั้งนี้ พื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่กันไว้เพื่อแสวงประโยชน์จากกลุ่มผู้มีอิทธิพลชายแดน และพบว่ากัมพูชาได้สร้างกำแพงดัดแปลงสภาพคลอง ปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมทางชายแดนอยู่ตลอดเวลา โดยทางกัมพูชาไม่ได้ใส่ใจในข้อตกลง MOU 43 เลย กลับกระทำในสิ่งตรงกันข้าม ผิดวิสัยลักษณะมิตรประเทศเพื่อนบ้านที่ดี ซึ่งทางการไทยได้ประท้วงไปแต่ก็ไม่เป็นผล ทำให้เราเสียเปรียบมากในปัจจุบันนี้

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้หน่วยปฏิบัติการกู้ระเบิดกัมพูชา (ซีแมค) ยืนยันว่า ได้เก็บกู้ระเบิดตามแนวชายแดนฝั่งกัมพูชา ซึ่งฝั่งไทยจะตรงกับบ้านป่าไร่ตลอดแนวจนถึงบ้านหนองเอี่ยน ไปหมดแล้ว จะไม่มีแผนเก็บกู้ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติของไทย และให้ไทยควรเร่งดำเนินการเก็บกู้ให้แล้วเสร็จ ก่อนปี 2566 ในกรอบอนุสัญญาออตตาวา ทั้งนี้ กัมพูชาเองก็ได้เร่งให้ ตชด.911 วางกำลังตรึงตามแนวชายแดนตั้งหน่วยประชิดเส้น MOU 43 พร้อมส่งเสริมให้ราษฎรของตนเข้าถือครองพื้นที่ พร้อมเร่งรัดออกโฉนด ต่างจากฝั่งไทยซึ่งปรับตัวไม่ทันกับนโยบายของประเทศเพื่อนบ้าน ส่งผลทำให้ปัจจุบันนี้ กัมพูชาได้ออกโฉนดทับที่บ้านหนองดอ พิกัด TA 394105 แล้ว และวางกำลังแทรกซึมเข้าพื้นที่อ้างสิทธิ์บริเวณบ้านน้อยป่าไร่ พิกัด TA 410108 โดยใช้พลเรือนเข้ามาเรื่อย ๆ ทำให้ในท้องที่กังวลว่า จะเสียดินแดนเพิ่มขึ้นอีก ทั้งนี้ นายชุมพลและชาวบ้าน จึงได้นำเรื่องร้องเรียนมายัง ผบ.สส. เพื่อให้แก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน เพราะทั้งกรมกิจการชายแดน และศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ เป็นหน่วยงานที่ได้ขึ้นตรงกับ ผบ.สส. อาจได้รับการนำเสนอข้อมูลรายงานไม่ตรงตามจริง และคลาดเคลื่อนจากหน่วยปฏิบัติงานในพื้นที่ ซึ่งจะทำให้ไทยเสียอธิปไตยและดินแดนเพิ่มขึ้นอีก และควรเร่งส่งเสริมผลักดันให้ราษฎรที่มีหลักฐานเป็นเอกสารสิทธิ์ ที่มีที่ทำกินเดิมแทรกซึมเข้าไปในพื้นที่ให้เร็วที่สุด ตามหน้าที่ของปวงชนชาวไทยที่มีสิทธิป้องกันประเทศ พิทักษ์รักษาเกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติตามรัฐธรรมนูญแห่งอาณาจักรไทย

—————————

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ธนภัท กิจจาโกศล

ธนภัท กิจจาโกศล

"ธนภัท กิจจาโกศล" ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สระแก้ว "ประสบการณ์ยาวนานกับงานสื่อสารมวลชนระดับประเทศ ในกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ จับงานด้านข่าว สกู๊ปและรายงานพิเศษ กว่า 22 ปี มุ่งสื่อสารความจริงและข่าวสารที่เป็นธรรม สู่ประชาชนในภูมิภาค ด้วยจรรยาบรรณของฐานันดรที่ 4 เพื่อสร้างความโปร่งใสการรับรู้ข่าวสารของสังคม"