X

ชาวนาปราจีนบุรีเศร้า เกี่ยวข้าวแล้วขายไม่ได้ อาศัยลานวัดในหมู่บ้านเป็นที่ตากแดดรอราคาดีขึ้น

ปราจีนบุรี – ชาวนา จ.ปราจีนบุรี เศร้า หลังเกี่ยวข้าวแล้วขายไม่ได้ พ่อค้าคนกลางรับซื้อเกวียนละไม่ถึง 6,000 บาท อาศัยลานวัดในหมู่บ้านเป็นที่ตากแดดรอราคาดีขึ้น

เมื่อวันที่ 16 พ.ย.63 ผู้สื่อข่าวจังหวัดปราจีนบุรี รับแจ้งจากชาวบ้านแก่ง ม.4 ต.สัมพันตา อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี ว่ามีกลุ่มเกษตรกรชาวนาปรังเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วขายได้เกวียนละ 6,000 บาท ต้องอาศัยลานวัดในหมู่บ้านเป็นที่ตากแดดรอราคาดีขึ้นจะขายได้ จึงเดินทางไปยัง วัดบูรณาราษฎร์ศรัทธาธรรม ม.4 ต.สำพันตา อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี พบเกษตรกรชาวนาปรัง 5-6 คน กำลังแบ่งพื้นที่กันตากข้าวเปลือกที่ลานวัด หลายคนส่ายหน้าไม่อยากพูดอะไรถึงพูดก็พูดไม่ออกกับราคาข้าวนาปรังปีนี้ พ่อค้าคนกลางซื้อเกวียนละไม่ถึง 6,000 บาท

นายอุดม สีก่ำ อายุ 68 ปี อดีตผู้ใหญ่บ้าน ม.4 ต.สัมพันตา นายประสาน พันธุ์สุ อดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กล่าวว่า ปีนี้ราคาข้าวเปลือกนาปรังปีนี้พ่อค้าคนกลางรับซื้อเกวียนละไม่ถึง 6,000 บาท ชาวนาจึงนำข้าวเปลือกมาตากแดดที่ลานวัด เพื่อไล่ความชื่น เผื่ออาจเอาไปขายลานรับซื้อข้าวจะได้ราคาสูงขึ้นอีกนิดหน่อย ขายเกวียนละ 6,000 บาทขาดทุนไม่เหลืออะไรเลย ทุกปีที่ผ่านมาขายข้าวได้เกวียนละ 7,000 พันบาท ก็ยังเหลือบ้างแต่ถ้าขายเกวียนละ 6,000 พันบาท ค่ารถเกี่ยวไร่ละ 600 บาท ค่ารถบรรทุกอีกเที่ยวละ 1,500 บาท ชาวนาบางคนมีที่นา 10-20 ไร่ ขาดทุนทุกคน ปีนี้เกษตรกรนาปรังเกี่ยวข้าวช้ากว่ากำหนด 3-4 วัน

นายอุดม อดีตผู้ใหญ่บ้าน ม.4 ได้นำเอาหนังสืออ้างอิงของคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิง โครงการรับประกันรายได้เกษตรกรปลูกข้าว โดยออกประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแล และกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ การดำเนินการโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2563/64 รอบที่ 1 ลงวันที่ 9 พ.ย.63 ไปแล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2563/2564 รอบที่ 1 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของรัฐบาลในการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้สูงขึ้น คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้มีมติ ในคราวประชุม ครั้งที่ 24/2563 เมื่อวันที่ 9 พ.ย.63 เห็นชอบการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 63/64 รอบที่ 1(งวดที่ 1)อาศัยอำนาจตามความในข้อ 2.1 ของคำสั่งคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติที่ 3/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิง

โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ลงวันที่ 30 ส.ค.62 คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกนาข้าว จึงประกาศดังนี้ ข้อ 1 ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจำวันที่ 9 พ.ย.63 เพื่อให้ในการชดเชยส่วนต่างตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2563/2564 รอบที่ 1(งวดที่ 1)ให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกนาข้าว ปีการผลิต 2563/64 ที่ระบุวันวันที่คาดจะเก็บเกี่ยวจนถึงวันที่ 8 พ.ย.63 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่าง ๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 12,088.83 บาท ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ11,862.55 บาท ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 8,777.64 บาท ข้าวเปลือกหอมประทุมธานี ตันละ 9,933.04 บาท ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 9,915.66 บาท

ข้อ 2 การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกนาข้าว สำหรับการจ่ายเงินในงวดที่ 1 ในวันที่ 9 พ.ย.63 ดังนี้ 1.ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 2,911.17 บาท 2.ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 2,137.45 บาท 3.ราคาข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 1,222.36 บาท 4.ข้าวเปลือกหอมมะลิปทุมธานี ตันละ 1,066.96 บาท 5.ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 2,084.34 บาท ประกาศ ณ วันที่ 9 พ.ย.63 การที่เกษตรกรชาวนาปรังขายข้าวไม่ได้ราคา อาจเป็นเพราะเกษตรกรเกี่ยวข้าวช้ากว่ากำหนด จึงทำให้ขายข้าวไม่ได้ตามราคาที่กำหนดไว้

—————————
ข่าว-ภาพโดย/ข่าว:ลักขณา สีนายกอง

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ธนภัท กิจจาโกศล

ธนภัท กิจจาโกศล

"ธนภัท กิจจาโกศล" ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สระแก้ว "ประสบการณ์ยาวนานกับงานสื่อสารมวลชนระดับประเทศ ในกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ จับงานด้านข่าว สกู๊ปและรายงานพิเศษ กว่า 22 ปี มุ่งสื่อสารความจริงและข่าวสารที่เป็นธรรม สู่ประชาชนในภูมิภาค ด้วยจรรยาบรรณของฐานันดรที่ 4 เพื่อสร้างความโปร่งใสการรับรู้ข่าวสารของสังคม"