X

มอบคูปองการศึกษาแก่นักเรียนพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.สระแก้ว

สระแก้ว – จัดพิธีมอบคูปองการศึกษาแก่นักเรียนพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว ปีการศึกษา 2563 จำนวน 1,328 ราย

เมื่อวันที่ 18 ส.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีมอบคูปองการศึกษา ปีการศึกษา 2563 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงาน เข้าร่วมเป็นเกียรติและร่วมมอบคูปองการศึกษาให้เด็กพิการ นักเรียนพิการในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ได้รับบริการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อบริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ เพื่อจัดระบบการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อบริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรลงถึงเด็กพิการ นักเรียนพิการ ตามระบบคูปองการศึกษาและระบบของ EP อย่างถูกต้องรวดเร็ว

ทั้งนี้ นางสาวอมรรัตน์ วงศ์สารภี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว ประธานคณะทำงานตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานให้คนพิการได้สิทธิทางการศึกษา ในรูปแบบคูปองการศึกษา กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุน สื่อ สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ เป็นจำนวนเงินเกือบ 2.7 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ จำนวน 1,328 ราย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง ในรูปแบบคูปองการศึกษา รายละไม่เกิน 2,000 บาท

อย่างไรก็ตาม สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับคูปองการศึกษา ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูผู้สอน และตัวแทนนักเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1, เขต 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 และสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระแก้ว และครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว จำนวน 200 คน ด้วย

——————————-

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ธนภัท กิจจาโกศล

ธนภัท กิจจาโกศล

"ธนภัท กิจจาโกศล" ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สระแก้ว "ประสบการณ์ยาวนานกับงานสื่อสารมวลชนระดับประเทศ ในกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ จับงานด้านข่าว สกู๊ปและรายงานพิเศษ กว่า 22 ปี มุ่งสื่อสารความจริงและข่าวสารที่เป็นธรรม สู่ประชาชนในภูมิภาค ด้วยจรรยาบรรณของฐานันดรที่ 4 เพื่อสร้างความโปร่งใสการรับรู้ข่าวสารของสังคม"