X

ประกาศปิดด่านผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน จ.สระแก้ว และจุดผ่อนปรนฯ 2 จุด สกัดโควิด 19

สระแก้ว – ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ประกาศปิดด่านผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน อ.คลองหาด และจุดผ่อนปรนทางการค้าบ้านหนองปรือและตาพระยา 2 จุด รวม 14 วัน สกัดไวรัสโควิด 19 มีผลตั้งแต่วันที่ 23 มี.ค.-5 เม.ย.นี้

เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 20 มี.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมสระแก้ว ชั้น 3 ศูนย์ราชการและศาลากลางจังหวัดสระแก้ว นายวรพันธ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับ พ.อ.ชัยณรงค์ กาสี รองเสนาธิการกองกำลังบูรพา และ นพ.ศุภโชค นพ.สุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เปิดแถลงข่าวมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ฉบับที่ 2 พร้อมทั้งออกคำสั่งจังหวัดที่ 764/2563 ภายหลังมีการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ จ.สระแก้ว พบมีผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 35 แห่ง พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เห็นชอบให้ดำเนินการระงับการใช้ช่องทางจุดผ่อนปรนทางการค้า 2 จุด เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 23 มี.ค.-5 เม.ย.63 รวม 14 วัน ประกอบด้วย จุดผ่อนปรนทางการค้าที่บ้านหนองปรือ อ.อรัญประเทศ และจุดผ่อนปรนทางการค้าตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

 

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ยังระบุด้วยว่า ที่ประชุมยังเห็นชอบให้ระงับการใช้ช่องทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 23 มี.ค.-5 เม.ย.63 รวม 14 วัน ด้วย โดยให้คงเหลือเพียงจุดผ่านแดนถาวรเข้า-ออก มายังประเทศไทยเพียงแห่งเดียวเท่านั้นคือ จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ พร้อมสั่งการให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก ถึอเป็นจุดเดียวที่มีเครื่องเทอร์โมสแกนที่สามารถตรวจวัดอุณภูมิบุคคลและนักท่องเที่ยว ที่เดินทางข้ามแดนได้ครั้งละจำนวนมาก ๆ ด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า คำสั่งดังกล่าวได้เพิ่มเติมมาตรการเร่งด่วน โดยให้มีการปิดสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการและสถานประกอบการที่ให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ รวมทั้งสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เช่น นวด นวดแผนไทย นวดแผนโบราณ สปา และสถานบริการอื่น ๆ ตาม พรบ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 ร้านเกม ร้านคาราโอเกะ และร้านอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันนี้ (20 มี.ค.) ถึงวันที่ 2 เม.ย.63 ด้วย ส่วนโรงภาพยนตร์และโรงมหรสพ ให้ปิดตั้งแต่วันที่ 18 มี.ค.-31 มี.ค.63 นอกจากนั้น ในส่วนของโรงแรม รีสอร์ท ห้างสรรพสินค้า และร้านอาหาร ต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันโรคตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เช่น การคัดกรอง มีเจลล้างมือ ป้องกันการติดเชื้อให้พนักงาน และทำความสะอาดพื้นผิวพื้นที่และจัดการขยะอย่างถูกวิธีด้วยเช่นกัน

ทางด้าน พ.อ.ชัยณรงค์ กาสี รองเสนาธิการกองกำลังบูรพา กล่าวในที่ประชุมว่า พล.ต.ธราพงษ์ มะละคำ ผู้บัญชาการกองกำลังบูรพา เตรียมเดินทางลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยบริเวณแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ตั้งแต่จุดผ่อนปรนตาพระยา อ.ตาพระยา ,จุดผ่อนปรนบ้านหนองปรือ อ.อรัญประเทศ และด่านผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน อ.คลองหาด เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยในการรับมือกรณีมีการปิดช่องอนุโลม 15 จุด ,จุดผ่อนปรนฯ 2 แห่ง และด่านผ่านแดนถาวรอีก 1 แห่ง ไม่ให้มีการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายหลังคำสั่งจังหวัดสระแก้วนี้จะมีผลในวันที่ 23 มี.ค.63 ด้วย

ส่วนมาตรการเฝ้าระวังในพื้นที่อำเภอโคกสูง จ.สระแก้ว ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ นายประพิศ ญาณปัญญา นายอำเภอโคกสูง ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกสูง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนหมากมุ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสูง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่างศิลา ผู้นำชุมชน อสม.บ้านโนนสูง ต.โนนหมากมุ่น ร่วมกับทหารชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนที่ 102 กองกำลังบูรพา กองร้อย อส.อำเภอโคกสูง ร่วมกันตรวจคัดกรองเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID 19 ) ในประชาชนชาวกัมพูชาที่เข้ามารับจ้างแรงงานภาคการเกษตรในพื้นที่ จำนวน 607 คน ณ จุดตรวจบ้านโนนสูงหมู่ที่ 2 ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว เบื้องต้น ไม่มีชาวกัมพูชาที่มีอาการเข้าได้กับโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ในพื้นที่อำเภอโคกสูง

ส่วนที่ด่านผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ เมื่อเวลา 17.20 น. ร.ต.ถนัด มัธยมมาก รอง ผบ.ร้อย.ทพ.1201 ชค.ทพ.12 ฉก.อรัญประเทศ กองกำลังบูรพา ให้การต้อนรับ พ.อ.เสกสรรค์ พรหมศักดิ์ ผบ.ฉก.อรัญประเทศ และ พ.อ.เอกพงษ์ กฤตยาเกียรติชุติ ผบ.ชค.ทพ.12 ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่จุดตรวจคัดกรองด่านตรวจควบคุมโรคระหว่างประเทศ อาคารด่านตรวจคนเข้าเมืองขาเข้าประเทศไทย ด่านตรวจศุลกากรอรัญประเทศ ด่านตรวจร่วมยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย ภายหลังตรวจเยี่ยมการคัดกรองแรงงานกัมพูชาเข้า-ออก ในพื้นที่ตามแนวชายแดนของประเทศไทยและกัมพูชา ที่ช่องทางอนุโลมแรงงาน ร้อย.ทพ.1205 บ้านป่าไร่ใหม่ ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว พร้อมทั้งมอบหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอร์สำหรับล้างมือ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานคัดกรองและป้องกันการระบาดของโรคโควิด 19 ด้วย

อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบรายงานกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ประจำวันที่ 20 มีนาคม 2563 พบว่า วันนี้จังหวัดสระแก้วมีรายงานผู้อยู่ในข่ายเฝ้าระวังโรคเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 1 ราย สรุปข้อมูลการส่งตรวจหาเชื้อโควิด-19 กรณีผู้อยู่ในข่ายเฝ้าระวังโรค สะสมจำนวน 49 ราย ไม่พบเชื้อ 48 ราย รอผล 1 ราย ยังไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันในพื้นที่ โดยประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์โรคโควิด19 เพิ่มเติมได้จากศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ได้ทุกวัน

——————————-

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ธนภัท กิจจาโกศล

ธนภัท กิจจาโกศล

"ธนภัท กิจจาโกศล" ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สระแก้ว "ประสบการณ์ยาวนานกับงานสื่อสารมวลชนระดับประเทศ ในกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ จับงานด้านข่าว สกู๊ปและรายงานพิเศษ กว่า 22 ปี มุ่งสื่อสารความจริงและข่าวสารที่เป็นธรรม สู่ประชาชนในภูมิภาค ด้วยจรรยาบรรณของฐานันดรที่ 4 เพื่อสร้างความโปร่งใสการรับรู้ข่าวสารของสังคม"