สจ.สระแก้วระบุกลางที่ประชุมท้องถิ่น-อบจ. ทำแผนงบในอากาศโดยไม่มีโครงการ

สระแก้ว – สจ.สระแก้วระบุกลางที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบจ.-ประชาคมท้องถิ่นสระแก้ว พบการจัดสรรงบประมาณ อบจ.ยังไม่เป็นระบบ ทำแผนจัดสรรงบในอากาศ อนุมัติโดยไม่มีโครงการ เรียกร้องให้องค์กรปกครองท้องถิ่นและส่วนราชการต่าง ๆ ยื่นขอใช้งบ อบจ.ที่เหลือ 72-73 ล้านบาท เน้นไปพัฒนาพื้นที่ การคมนาคม ถนนหนทางที่มีความยากลำบาก

เมื่อวันที่ 12 ก.ค.61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วและประชาคมท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1/2561 เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) ภายหลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประกาศใช้แผนดังกล่าวไปแล้วตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2559 และ 27 กรกฎาคม 2560 โดยเปิดโอกาสให้องค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้วและส่วนราชการต่าง ๆ ส่งโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบจ.สระแก้ว เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและนโยบายของรัฐด้านต่าง ๆ

ทั้งนี้ ภายหลังมีการประกาศใช้แผนดังกล่าวแล้ว โครงการต่าง ๆ ยังไม่มีบรรจุในแผนพัฒนาสี่ปีฯ ซึ่งหากนำโครงการไปสู่การปฏิบัติจะต้องดำเนินการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสี่ปีฯ(ฉบับที่ 1) ทำให้ต้องมีการจัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาจัดทำร่างแผนพัฒนาสี่ปีฯ เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 2) จึงเสนอให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น พิจารณาอนุมัติร่างฯ และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานาว่า บรรยากาศในที่ประชุม มีผู้มาร่วมประชุมซึ่งเป็นคณะพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วและประชาคมจังหวัด อาทิ นายธวัชชัย ทองทับ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ,นายอัครเดช ชาญชัย สมาชิก อบจ.เมืองสระแก้ว ,ร.อ.ทองวราห์ มากสาคร ,นายธวัชชัย โตจีน สมาชิก อบจ.เมืองสระแก้ว, สมาชิก อบจ.พื้นที่ต่าง ๆ ,ผู้แทนภาคราชการ ผู้แทนประชาคมจังหวัด ผู้อำนวยการโรงเรียน ตัวแทนโรงพยาบาล ตัวแทนเทศบาล กลุ่มสตรี อสม. กลุ่มแม่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลต่าง ๆ เข้าร่วมกว่า 100 คน

นายธวัชชัย โตจีน สจ.เมืองสระแก้ว อภิปรายในที่ประชุมช่วงหนึ่งว่า หากโครงการที่เสนอมาเป็นโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.ก็จะได้รับการพิจารณาทันที หรือการขอสนับสนุนในโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งขณะนี้ อบจ.มีงบประมาณเหลืออยู่ประมาณ 72-73 ล้านบาท ก็สามารถเสนอเข้าไปขอใช้งบประมาณปี 2561 โดยเสนอผ่าน สจ.ในพื้นที่เพื่อนำเข้าสู่การพิจารณา โดยให้ความสำคัญกับการคมนาคม หรือถนนหนทางที่พี่น้องประชาชนมีความยากลำบาก

“กรณีที่นายก อบต.เขาสามสิบ แจ้งเรื่องถนนเกิดอุบัติเหตุรถตกสะพานปีละ 10 คัน ถือเป็นเรื่องที่สำคัญ หากไม่สามารถจัดงบประมาณของตัวเองลงได้เพราะเกินศักยภาพก็สามารถนำเสนอได้ ซึ่งจะต้องรีบส่งให้ถึงมือ ผอ.แผน ที่จะเข้าพิจารณาในวันพรุ่งนี้ ซึ่งเรื่องจริงไม่เคยทำอย่างนั้น แผนควรอยู่ในมือ และอนุมัติแผนในมือ ไม่ใช่แผนที่จะอนุมัติเป็นสิ่งที่อยู่ในอากาศ ซึ่งท่านจะเพิ่มอะไรเข้าไปก็ไม่รู้ แต่ไปบอกว่า วันนี้อนุมัติแล้ว แล้วท่านก็ไปเพิ่มที่ฝ่ายแผน ซึ่งขั้นตอนจริง ๆ ไม่ควรเกิดขึ้นในปีต่อ ๆ ไป” นายธวัชชัย กล่าว

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสระแก้ว กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น