X

สสจ.นครพนม จัดสื่อมวลชนสัญจร โชว์เสริมสร้างสุขภาพ ด้วยภูมิปัญญาไทย เยี่ยมหมู่บ้านวันเสียงปืนแตก

()

นครพนม – วันที่ 22 พ.ค.62 เวลา 08.30 น. นพ.จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม(สสจ.ฯ) มอบหมายให้ นายวรรณ สิงห์คำ รองนายแพทย์ สสจ.ฯ โดยกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ จัดโครงการสื่อมวลชนสัญจร 1/2562 “สุขภาพดีที่เมืองเว เรณูฯสร้างเสริมสุขภาพ ด้วยภูมิปัญญาไทย” อ.เรณูนคร จ.นครพนม พร้อมเชิญสมาคมนักข่าวจังหวัดนครพนม โดยนายทวี อภิสกุลชาติ นายกสมาคมนักข่าวฯ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมโรงงานผลิตยาสมุนไพร มาตรฐาน WHO GMP GAP นิทรรศการผลงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ นวัตกรรม พร้อมโชว์ตัวนายสุริยา คำคนซื่อ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าลาด (รพ.สต.ฯ) นักนวัตกรรมดีเด่นของอำเภอเรณูนคร เช่น นวัตกรรมเครื่องถ่ายภาพเท้าเบาหวาน,หม้อนึ่งลูกประคบสมุนไพรมือถือ,นวัตกรรม mouth piece low cost เป่าปอดคัดกรองหืด และเครื่องอูดรมควันต้านยุง ณ ห้องประชุมธารน้ำใจ โรงพยาบาลเรณูนคร โดยมีนายนิทัศน์ เทศสวัสดิ์ นายอำเภอเรณูนคร นพ.พรพจน์ สารทอง ผอ.รพ.เรณูนคร และนายอาทิตย์ สุทธิสาร สาธารณสุขอำเภอฯ ให้การต้อนรับ

จากนั้นได้เยี่ยมชมผลงานด้านการแพทยืแผนไทย งานผลิตยาสมุนไพร มาตรฐาน WHO GMP GAP ปีงบประมาณ 2557 รพ.เรณูนคร ได้รับงบประมาณสนับสนุนจำนวน 1,000,000 บาท จากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในการพัฒนาการผลิตยาสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน ปัจจุบันสถานที่ผลิตยาแห่งนี้ สามารถผลิตยาทั้งสิ้น 65 รายการ ประกอบด้วย ยาแคปซูล ยาชาชง ยาลูกกลอน และยาใช้ภายนอก ซึ่งในจำนวนนี้มียาตำรับยาโลหิตตังพิการแคปซูล ที่ทางโรงพยาบาลคาดหวังให้เป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ

ด้านวัตถุดิบ มีการส่งเสริมให้มีกลุ่มปลูกสมุนไพร ซึ่งได้รับการสนับสนุนกล้าสมุนไพรจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี และจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน มี องค์การบริหารส่วนตำบลนาขาม(อบต.ฯ) เป็นพื้นที่นำร่อง โดยได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้การปลูกสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน GMP จากภาคีเครือข่าย และในส่วนของ รพ.เรณูนคร ได้มีการทำข้อตกลง(MOU) ในการรับซื้อสมุนไพรจากกลุ่ม มีการประสานงาน ลงพื้นที่และคอยให้คำแนะนำปรึกษาแก่ผู้ปลูก

ย้อนหลังในวันที่ 10 ก.ย.2561 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่แห่งชาติ(สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่ โดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี่ชีวภาพแห่งชาติ(ไบโอเทค) และจังหวัดนครพนม ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่ในการสร้างมูลค่าเพิ่มเศรษฐกิจสมุนไพรไทย ส่งเสริมสังคมสุขภาพ และเตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยนำเทคโนโลยี่ Plant Factoty มาใช้ในการช่วยพัฒนาระบบการผลิตสมุนไพรของจังหวัดนครพนม เทคโนโลยีนี้จะช่วยในการพัฒนาการผลิตวัตถุดิบสมุนไพรคุณภาพ และสามารถใช้ประโยชน์สมุนไพรไทยให้มีคุณภาพได้อย่างเต็มประสิทธิภาพครบวงจรมากยิ่งขึ้น เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มเศรษฐกิจสมุนไพรไทย และเป็นการสร้างอาชีพแก่กลุ่มผู้สูงอายุจากโรงเรียนผู้สูงอายุ ต.นาราชควาย อ.เมือง จ.นครพนม ที่จะเข้ามาร่วมมีบทบาทในโครงการนี้ด้วย ถือเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ ที่สอดคล้องกับบริบทและชุมชนในพื้นที่บนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นไปจนถึงระดับประเทศ ตอบโจทย์ประเทศไทยยุค 4.0

หลังจากนั้น สสจ.ฯและสื่อมวลชนได้เดินทางไปที่บ้านนาบัว ต.โคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร ซึ่งในอดีตหมู่บ้านแห่งนี้ได้ชื่อว่า “หมู่บ้านวันเสียงปืนแตก” เป็นการเปิดฉากสู้รบระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับผู้ก่อการร้าย ปี 2507 ปัจจุบันกลายเป็นหมู่บ้านนวัตวิถี เศรษฐกิจพอเพียง สร้างเสริมสุขภาพด้วยภูมิปัญญาไทย ด้วยสวนสมุนไพร การนวด ประคบฯ การอบสมุนไพร และฝังเข็มด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน