X

จ.นครพนม ประกอบพิธีรับมอบหนังสือสวดมนต์บทเจริญพระพุทธมนต์พระราชทาน เพื่อนำไปถวายวัดในพื้นที่

วันที่ 25 มกราคม 2566 ที่ห้องประชุมพระธาตุเรณู ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครพนม นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานประกอบพิธีรับมอบหนังสือสวดมนต์บทเจริญพระพุทธมนต์ พระราชทาน จำนวน 200 เล่ม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อนำไปถวายวัดในพื้นที่จังหวัดนครพนม เพื่อใช้เป็นบทสวดสาธยายเป็นพระราชกุศล ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน

โดยหนังสือสวดมนต์บทเจริญพระพุทธมนต์พระราชทาน เป็นหนังสือที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดรวบรวม และจัดพิมพ์เพื่อสวดสาธยายเป็นพระราชกุศล ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลอากาศตรีสุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นผู้เชิญหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ จำนวน 15,200 เล่ม มอบให้แก่ปลัดกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 เพื่อส่งมอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนำไปถวายวัดในจังหวัดตามที่พิจารณาเห็นว่าเหมาะสม โดยหน้าปกเป็นภาพวาดฝีพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ล้อมรอบด้วยกรอบรูปหัวใจสีเหลืองและสีฟ้า อยู่ด้านบนปก เหนือพระปรมาภิไธย วปร. ช่วงกลางหน้าปก เป็นข้อความ “บทเจริญพระพุทธมนต์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดรวบรวม และจัดพิมพ์ เพื่อสวดสาธยายเป็นพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2565” ด้านล่างปกหนังสือ เป็นภาพพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอุ้มสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ ด้านข้างพระวรกายเป็นต้นพระศรีมหาโพธิ์ ที่ใบโพธิ์มีข้อความ “โพธิ โพชฺฌงฺโค” และต้นไม้รูปหัวใจ มีข้อความ “กำลังใจ” และใบไม้สีธงชาติไทย และใต้ภาพ เป็นรูปหัวใจสีเหลือง พร้อมข้อความ ทูลกระหม่อมพ่อ จะคอยอุ้มชูทูลกระหม่อมภา เสมอ และหัวใจสีแดง พร้อมลงพระปรมาภิไธย 14 ธ.ค. 65 ภายในเล่ม ประกอบด้วยบทเจริญพระพุทธมนต์ จำนวน 22 บท ซึ่ง มี 4 บทที่ได้รวบรวมการรจนาบทเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวชิรราชธิดา

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน