X

ทหารพรานที่ 2109 จัดกำลังพลลงแขกดำนาข้าวนาปี ช่วยเหลือชาวบ้าน

วันที่ 20 มิ.ย.65 ร.อ.ธนากร นาเหล็ก ผู้บังคับการหน่วยทหารพรานที่ 2109 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 21 ได้จัดกำลังพล (ชป.1 บ.นาข่าท่า) เข้าทำการช่วยเหลือด้านแรงงานแก่ราษฎรในการลงแขกดำนาข้าวนาปี ในแปลงนาข้าวนาปี เนื้อที่จำนวน 6 ไร่ ของ นาย สุวรรณ์ วะดวงดี อายุ 43 ปี บ้านเลขที่ 26 บ้านนาข่าท่า ม.8 ต.พะทาย อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม เพื่อเป็นการช่วยเหลือด้านแรงงาน ช่วยในการแบ่งเบาภาระ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานในการปักดำนา ในสถานการณ์ที่ราษฎรในพื้นที่ขาดแคลนแรงงานในด้านการทำเกษตรกรรม ปลูกข้าว ถอนกล้า เพื่อนำมาปักดำนาข้าวนาปีเป็นจำนานมาก อีกทั้งยังเป็นการช่วยฟื้นฟู สืบสาน รักษา ต่อยอดประเพณีการลงแขกดำนา ซึ่งเป็นประเพณีโบราณคู่กับคนไทยมาตั้งแต่โบราณสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน และเป็นการสร้างสัมพันธไมตรีอันดี ระหว่างเจ้าหน้าที่ทหารและราษฎรในพื้นที่ ตามนโยบายของ พันเอกอุทัย นิลเนตร ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 21 “เพราะทหารเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนได้ในทุกโอกาส”

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน