X

เกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเวทีถ่ายทอดประสบการณ์ส่งเสริมการเกษตรจากพี่สู่น้อง

นครพนม – เกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเวทีถ่ายทอดประสบการณ์ส่งเสริมการเกษตรจากพี่สู่น้อง พร้อมเชื่อมโยงข้อมูลศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) สู่การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ ให้เกษตรกรได้นำเทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรมการเกษตรไปปรับใช้

วันที่ 28 กันายน 2564 เวลา 09.30 น. สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ (DW) ครั้งที่ 4/2564 เพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและถ่ายทอดความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ณ ศูนย์การเรียนรู้ยางพารา ซึ่งมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอ 12 อำเภอ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

นางสาวกัญณฐา อภินนท์ธนา เกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า สำหรับในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ (DW) ครั้งที่ 4 เพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศพก. พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การทำงานในพื้นที่ร่วมกันและเปิดประสบการณ์การทำงานระหว่างรุ่นพี่สู่รุ่นน้องในการทำงานในพื้นที่ สำหรับศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) สถานที่ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งอบรมบ่มเพาะ รวบรวมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ทางการเกษตร ภูมิปัญญาด้านการเกษตร และนวัตกรรมทางการเกษตร และเป็นศูนย์กลางในการให้บริการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเชื่อมโยงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค เกษตรกร ซึ่งการขับเคลื่อนการเกษตรสมัยใหม่ ตามนโยบาย Thailand 4.0 คือ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมและภูมิปัญญาในการพัฒนาสินค้าเกษตร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างคุณภาพ และมาตรฐานของสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยในการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center หรือ AIC) รวม 83 ศูนย์ใน 77 จังหวัด เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้บริการ แหล่งอบรมบ่มเพาะเทคโนโลยีทางการเกษตร ภูมิปัญญาด้านการเกษตร และนวัตกรรมทางการเกษตร และเป็นศูนย์กลางในการให้บริการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเชื่อมโยงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านการเกษตรจากภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน และเกษตรกร ผลักดันเทคโนโลยีทางการเกษตรและนวัตกรรมทางการเกษตร ผ่านการวิจัย การพัฒนา การลงทุนการแปรรูป และการบริหารจัดการเชิงพาณิชย์รวมถึง เป็นแหล่งบริการองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่ทันสมัยและอย่างสร้างสรรค์ในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตร ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตร การประดิษฐ์นวัตกรรมรวมทั้งเครื่องจักรกลเกษตร เพื่อให้เกษตรกรได้นำเทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรมการเกษตรไปปรับใช้ในฟาร์ม

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนมได้เชิญข้าราชการในสังกัดที่มีกำหนดที่จะเกษียณอายุในอีกไม่กี่วันข้างหน้า มาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านต่างๆ ที่สะสมมาตลอดเวลาที่รับราชการสู่รุ่นน้องที่ยังรับราชการอยู่ ซึ่งจะทำให้ทุกคนได้เรียนรู้ถึงเทคนิคและวิธีการในการสร้างความเชื่อมั่นให้เกษตรกร การดำเนินงานในหน้าที่ การแก้ไขปัญหา ข้อบกพร่อง รวมถึงการประสานงานในด้านต่างๆ และสามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต การปฏิบัติหน้าที่ ในการสร้างให้เกษตรกรจังหวัดนครพนมมีรายได้ มีความเข้มแข็ง มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน ตามนโยบายและภารกิจของหน่วยงาน ภายใต้การขับเคลื่อนตามระบบส่งเสริมการเกษตร ที่จะมีทั้งการเยี่ยมเยียนเกษตรกร การส่งเสริมและการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน