X

อบต.พิมาน สร้างอาชีพสู้โควิด จับมือ พมจ.นครพนม ฝึกสานตะกร้าให้ผู้สูงอายุ

นครพนม – อบต.พิมาน สร้างอาชีพสู้โควิด จับมือ พมจ.นครพนม ฝึกสานตะกร้าให้ผู้สูงอายุ ผู้เฒ่าปลื้มที่ได้พบปะเพื่อนยุควัยกระเต๊าะ

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน(อบต.ฯ) อ.นาแก จ.นครพนม นายบัญชา ศรีชาหลวง นายก อบต.พิมาน พร้อมด้วย นางสาว แสงดาว อารีย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม(พมจ.ฯ) ร่วมกับเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมตามโครงการเสริมพลังผู้สูงอายุเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้ พ.ร.ก.เงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากสถานการณ์ระบาด COVID-19
ทั้งนี้ได้นำวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการจักสาน มาดำเนินการสอนทำตะกร้าจากเส้นพลาสติก ในรูปแบบต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค่ายกระดับผลผิตภัณฑ์สินค้าโอทอปของชุมชน โดยมุ่งเน้นให้กลุ่มผู้สูงอายุที่ว่างงาน มีอาชีพและรายได้ ในช่วงสถานการณ์โควิดระบาด โดยความร่วมมือของ พมจ.นครพนม ร่วมกับ อบต.พิมาน นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาด เพื่อให้สามารถสร้างรายได้ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดชุมชนเข้มแข็ง

นายบัญชา ศรีชาหลวง นายก อบต.พิมาน เปิดเผยว่า ในช่วงสถานการณ์โควิดระบาด ต้องยอมรับว่าในชุมชนชาวบ้านบางกลุ่มได้รับผลกระทบ ขาดรายได้จากการตกงานถูกเลิกจ้าง รวมถึงว่างงาน ดังนั้นทาง อบต.พิมาน ได้เล็งเห็นความสำคัญ ในการนำอาชีพจากภูมิปัญญาท้องถิ่น มาต่อยอดเพื่อเป็นการพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ เนื่องจากพื้นฐาน อบต.พิมาน เป็นชุมชนเข้มแข็ง ที่มีการส่งเสริมอาชีพภูมิปัญญาชาวบ้านตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาต่อเนื่อง จึงได้ประสานงานกับ พมจ.นครพนม จัดทำโครงการขึ้น โดยได้นำวิทยากรมาให้ความรู้ในการส่งเสริมอาชีพสานตะกร้าด้วยพลาสติกในรูปแบบต่างๆ ที่มุ่งเน้นการยกระดับพัฒนาเพิ่มมูลค่าให้มีรูปแบบหลากหลาย สวยงาม เป็นที่สนใจของตลาด ให้สามารถนำไปขายได้ สร้างงาน สร้างอาชีพที่ยั่งยืน โดยในครั้งนี้ได้เน้นส่งเสริมอาชีพในกลุ่มของผู้สูงอายุเป็นหลักที่ว่างงาน เพื่อจะเป็นการลดการว่างงาน และมีรายได้เสริมช่วงโควิดระบาด นอกจากนี้ยังได้วางโครงการส่งเสริมอาชีพต่อเนื่อง ให้กับกลุ่มอาชีพที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งจะมุ่งเน้นในเรื่องของอาชีพภูมิปัญญาชาวบ้าน รวมถึงการทำการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลัก ในขณะที่ผู้สูงอายุมีความสุขจากการได้พบปะเพื่อนในวัยเดียวกัน ต่างพูดคุยเรื่องราวต่างๆในอดีตที่ยังเป็นวัยรุ่น เรียกเสียงหัวเราะในกลุ่มลูกหลานที่ได้ฟังเป็นอย่างมาก

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน