ค้นพบกุฏิพระ ศาลาการเปรียญ สถาปัตยกรรมโบราณช่างญวนสไตล์ฝรั่งเศส

นครพนม – ค้นพบกุฏิพระ ศาลาการเปรียญ สถาปัตยกรรมโบราณช่างญวนสไตล์ฝรั่งเศส ยุคล่าอาณานิคมอายุเก่าแก่วัดศรีชมชื่น  กราบขอพรหลวงพ่อองค์แสน เปิดกรุคัมภีร์โบราณ มากสุดในอีสาน

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดนครพนม ว่า ท่ามกลางสถานการณ์โควิดระบาด แต่ยังมีประชาชน นักท่องเที่ยวหลายคณะโดยเฉพาะสายบุญ ที่ยังคงต้องการเดินทางท่องเที่ยวกราบไหว้ขอพร สถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำคัญ ที่มีความสงบเรียบง่าย โดยเฉพาะพื้นที่ จ.นครพนม ถือเป็นเมืองดินแดนศักดิ์สิทธิ์มาแต่ครั้งโบราณ อีกทั้งเป็นที่ตั้งขององค์พระธาตุพนมบรรจุพระอุรังคธาตุ(กระดูกส่วนหน้าอกด้านซ้าย) สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร  สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง อายุ เก่าแก่กว่า 2,500 ปี นอกจากนี้ตามอำเภอต่างๆ ทั้ง 12 อำเภอ ยังมีวัดเก่าแก่ที่อยู่ในยุคเดียวกัน หรือยุคหลังอันเป็นศักดิ์สิทธิ์สำคัญจำนวนมาก  จึงเหมาะแก่การท่องเที่ยวชื่นชมความสวยงาม ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบเรียบง่าย ภายใต้การท่องเที่ยววิถีใหม่แบบนิวนอร์มอล (New Normal)

เช่นเดียวกันกับ วัดศรีชมชื่น บ้านพิมาน หมู่ 3  ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม อายุเก่าแก่กว่า 200 ปี เป็นอีกวัดหนึ่งที่มีความสำคัญด้านประวัติศาสตร์ มีตำนานเล่าขานถึงความเป็นมาที่น่าสนใจ  กล่าวคือ หลังมีการโยกย้ายถิ่นฐานของชาวบ้านจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน สปปป.ลาว กระทั่งมาตั้งถิ่นฐานอยู่บ้านพิมาน ต.พิมาน มาถึงปัจจุบัน

ทั้งนี้ภายในวัดศรีชมชื่นที่ก่อตั้งขึ้นมาพร้อมกับหมู่บ้าน นอกจากจะเป็นสถานที่ประดิษฐานพระองค์แสนและกลองอีลาย(กลองที่ใช้ออกศึก)  ยังมีการก่อสร้างกุฏิพระแบบช่างญวน ที่ได้รับอิทธิพลจากตะวันตกยุคล่าอาณานิคม เป็นกุฏิที่มีการก่อสร้างสไตล์ฝรั่งเศส สวยงามวิจิตรตระการตา และเป็นเอกลักษณ์ที่สวยงามโดดเด่นมาช้านาน โดยกุฏิพระสไตล์ฝรั่งเศสก่อสร้างขึ้นเมื่อปี 2482  ภายหลังทางกรมศิลปากรได้ ขึ้นทะเบียน และเมื่อปี 2558  มีการบูรณะบางส่วน ส่วนความโดดเด่นจะเป็นในเรื่องการก่อสร้าง สถาปัตยกรรมแบบครึ่งปูนครึ่งไม้ 2 ชั้น  สร้างจากอิฐมอญไม่มีโครงสร้างด้วยเหล็ก เพียงใช้วัสดุก่อสร้างดินปั้นผสมยางไม้ธรรมชาติแบบโบราณ รวมถึงสีจากธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีลวดลายภาพวาดที่ใช้สีธรรมชาติเขียน เป็นภาพเกี่ยวกับวิธีชีวิตความเป็นอยู่ ประเพณีวัฒนธรรมในอดีต ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่หาดูได้ยาก

อีกหนึ่งสิ่งก่อสร้างสำคัญคือ ศาลาการเปรียญชั้นเดียว ที่มีการก่อสร้างขึ้นเมื่อปี 2492  และมีการบูรณะทาสีใหม่เมื่อปี 2494  เป็นศาลาการเปรียญที่ก่อสร้างแบบศิลปะช่างญวนสไตล์ฝรั่งเศสเช่นเดียวกัน ฝาผนังด้านในรวมถึงด้านนอก จะวาดภาพประวัติเกี่ยวกับพุทธประวัติ และพระเวสสันดรชาดก สำคัญที่สุดภายในวัดยังมีหลวงพ่อองค์แสนพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์โบราณอายุเก่าแก่ ที่ครั้งชาวบ้านโยกย้ายถิ่นฐานในอดีตอัญเชิญมาจากประเทศเพื่อนบ้าน สปปป.ลาว เพื่อมาประดิษฐา เป็นศูนย์รวมจิตใจของพวกตน  โดยเปิดให้ประชาชน นักท่องเที่ยวได้กราบไหว้บูชาและขอพร รวมถึงมีการเก็บรักษา คัมภีร์ใบลานอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี และมีจำนวนมากสุดกว่า 1,000 เล่ม  คาดว่ามากที่สุดในภาคอีสาน ที่เคยมีการค้นพบมาก่อน

นายนิกร พ่อเพียโคตร อายุ 60 ปี อดีตกำนันตำบลพิมาน เปิดเผยว่าวัดศรีชมชื่นตามหลักฐานจารึก คาดว่าก่อตั้งมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2350 อายุเก่าแก่กว่า  200  ปี  มีการก่อสร้างสถาปัตยกรรมแบบช่างญวนที่หาดูได้ยาก เช่นกุฏิพระรวมถึงศาลาการเปรียญ ที่เป็นสถาปัตยกรรมสไตล์ฝรั่งเศส ปัจจุบันยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความสวยงามที่โดดเด่น มีการบูรณะแค่บางส่วน เพราะเป็นการก่อสร้างแบบโบราณ สร้างด้วยอิฐมอญดินปั้นผสมยางไม้ วัสดุก่อสร้างจากธรรมชาติทั้งหมด โครงสร้างไม่มีเหล็กและปูน  นอกจากนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์สำคัญคือหลวงพ่อพระองค์แสน ที่มีอายุเก่าแก่หลายร้อยปีอัญเชิญมาจาก สปป.ลาว  มีความศักดิ์สิทธิ์มาก เชื่อกันว่า ใครได้มีโอกาสมีกราบไหว้ขอพร จะประสบความสำเร็จ สุขภาพแข็งแรง  ภายในวัดยังมีการเก็บรักษาสิ่งของมีค่าโบราณอีกหลายอย่าง รวมถึงมีกรุคัมภีร์ใบลานกว่า 1,000 เล่ม ที่มีอายุนับพันปี  ซึ่งมีการจารึกเกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์ รวมถึงวิชาอาคมโบราณ และ สูตรตำรายารักษาโรค  ถือว่าวัดแห่งนี้เป็นโบราณสถานที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวศึกษาประวัติศาสตร์

ด้านนายบัญชา ศรีชาหลวง  นายก อบต.พิมาน เปิดเผยว่าตำบลพิมาน ถือเป็น ตำบลท่องเที่ยวสำคัญของ จ.นครพนม เนื่องจาก อบต.พิมาน ได้มีการส่งเสริมเรื่องวัฒนธรรมประเพณี รวมถึงส่งเสริมหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง เป็นศูนย์เรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ให้ประชาชน นักท่องเที่ยว ได้มาศึกษาเที่ยวชม อีกทั้งมีสถานที่สำคัญ คือออนุสรณ์สถานแห่งความสงบรู้รักสามัคคีภูพานน้อย สิ่งเตือนใจคนไทยในยุคพื้นที่สีแดงคอมมิวนิสต์ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่  9  พระราชทานก่อสร้างขึ้นเป็นสิ่งเตือนใจชาวไทยให้รู้รักสามัคคี ปัจจุบันได้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว ศูนย์เรียนรู้ศึกษาประวัตศาสตร์  นอกจากนี้ใครที่มาเที่ยวชมศึกษาความเป็นมาของตำบลพิมาน ยังได้กราบไหว้ขอพรหลวงพ่อองค์แสนพระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง รวมถึงชื่นชมสถาปัตยกรรม การก่อสร้าง กุฏิช่างญวน และศาลาการเปรียญ ที่เป็นสถาปัตยกรรมการก่อสร้างสไตล์ฝรั่งเศสที่หาดูได้ยาก มีความสวยงามโดดเด่น และเป็นเอกลักษณ์เชิงประวัติศาสตร์ที่สวยงาม ฝากเชิญชวนนักท่องเที่ยว ในช่วงสถานการณ์โควิดคลี่คลาย เชิญชวนมาท่องเที่ยวชมความสวยงาม และขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตามแนวท่องเที่ยววิถีใหม่แบบนิวนอร์มอล

 

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน