ผู้ว่านครพนม นำทีมลุยแปลงมันแกวหวานช่วยจำหน่ายสินค้าหลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 

นครพนม – วันที่ 12 มกราคม 2564 ที่ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เกษตรกรมีการปลูกมันแกวหวานหรือมันเพาเพื่อไว้จำหน่ายในช่วงงานนมัสการองค์พระธาตุพนม ซึ่งในปีนี้ได้กำหนดจัดระหว่างวันที่ 21 – 29 มกราคม 2564 แต่เนื่องจากมีการแพระระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ในหลายพื้นที่ของประเทศ แม้ปัจจุบันจังหวัดนครพนมจะยังไม่พบผู้ติดเชื้อ แต่เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาด ศูนย์บริหารจัดการสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ศบค.)และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม จึงได้ออกมาตรการต่าง ๆ ออกมา และเพื่อความปลอดภัยของพุทธศาสนิกชนที่แต่ละปีจะเดินทางมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ดังนั้นวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จึงได้ประกาศเลื่อนการจัดงานออกไป เบื้องต้นเป็นวันที่ 19-27 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งตรงกับวันมาฆบูชา จึงส่งผลให้พ่อค้าแม่ค้าที่จะมารับซื้อมันแกวหวานจากเกษตรกรชะลอการสั่งซื้อ และกลายเป็นปัญหาในการเก็บเกี่ยวผลผลิตซึ่งหากล่าช้าออกไปจะทำให้เสียหายและไม่ได้คุณภาพตามที่ต้องการ และหากขายไม่หมดจะต้องไถกลบทิ้งทำให้เกษตรกรขาดทุน ดังนั้นนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยพานิชย์จังหวัดนครพนม เกษตรจังหวัดนครพนม ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้ลงพื้นที่สำรวจปริมาณผลผลิตเพื่อหาทางให้การช่วยเหลือ

โดยจากการสำรวจพบว่ามีเกษตรกรปลูกมันแกวหวานทั้งสิ้น 120 ราย พื้นที่ 450.75 ไร่ มีผลผลิตที่จะทยอยออกสู่ตลาดประมาณ 3,000 ตัน โดยเกษตรกรสามารถบริหารจัดการในการหาช่องทางการจำหน่ายได้เอง 1,000 ตัน โดยเบื้องต้นผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมได้มีการพูดคุยกับเกษตรกรว่าปกติมีการจำหน่ายในราคาเท่าไหร่ ซึ่งหน้าสวนราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 5 -8 บาท ดังนั้นจึงได้ประสานไปยังห้าง TOP  ซูเปอร์มาร์เก็ต เพื่อขอให้มารับซื้อเพื่อไปวางจำหน่ายช่วยเหลือเกษตรกรในราคากิโลกรัมละ 10 บาท นอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้พานิชย์จังหวัดนครพนมประสานไปยังพานิชย์จังหวัดอื่น ๆ เพื่อช่วยในการกระจายสินค้าไปตามภูมิภาคต่าง ๆ  รวมถึงมีการขอความร่วมมือส่วนราชการต่าง ๆ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับท้องถิ่นในการมารับมันแกวหวานไปจำหน่ายช่วยในหน่วยงานและในพื้นที่

 

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน