X

จิตอาสานครพนม พร้อมใจบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

นครพนม – จิตอาสานครพนม พร้อมใจบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

วันนี้ 5 ธันวาคม 2563 ที่บริเวณหน้าอาคารศรีโคตรบูรณ์ มหาวิทยาลัยนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานนำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ตุลาการ ศาล ทหาร ตำรวจ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ตลอดจนเจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนจิตอาสาจังหวัดนครพนม ร่วมกันประกอบพิธีถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อเป็นการแดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของพระองค์ท่าน ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย จากนั้นจึงได้แยกย้ายกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ด้วยการร่วมกันทาสีเส้นจราจร ทำความสะอาด เก็บกวาดขยะ ตัดตกแต่งกิ่งไม้ ปรับแต่งภูมิทัศน์ตลอดเส้นทางรับเสด็จให้มีความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย สมพระเกียรติอย่างสูงสุด ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 16 ธันวาคม 2563

โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีระยะทางรวมทั้งสิ้น 25 กิโลเมตร แบ่งออกเป็น 5 โซน เริ่มจากบริเวณหน้าท่าอากาศยานนครพนมถึงทางเข้ามหาวิทยาลัยนครพนม บ้านเนินสะอาด หน่วยงานที่รับผิดชอบประกอบไปด้วย หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงแรงงาน กระทรวงวัฒนธรรม ตำบลนาทรายและตำบลโพธิ์ตาก โซนที่ 2 ทำความสะอาดตั้งแต่บริเวณทางเข้ามหาวิทยาลัย บ้านเนินสะอาด ถึงห้วยฮ่องฮอ ประกอบไปด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ ตำบลหนองญาติและตำบลนาราชควาย โซนที่ 3 ทำความสะอาดตั้งแต่ห้วยฮ่องฮอถึงหน้าโรงแรมไอโฮเทล หน่วยงานรับผิดชอบประกอบไปด้วยเทศบาลเมืองนครพนม หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงพลังงาน โซนที่ 4 ทำความสะอาดตั้งแต่บริเวณหน้าโรงแรมไอโฮเทล ถึงคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม หน่วยงานรับผิดชอบประกอบไปด้วยหน่วยงานในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงยุติธรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และตำบลท่าค้อ และโซนสุดท้ายทำความสะอาดตั้งแต่บริเวณอาคารศรีโคตรบูรณ์ถึงหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า หน่วยงานที่รับผิดชอบประกอบไปด้วย หน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงสาธารณสุข และตำบลขามเฒ่า

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน