ประชุมด่วน!! กรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม จัดทีมเฝ้าระวังชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน

นครพนม – ประชุมด่วน!! กรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม จัดทีมเฝ้าระวังชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน และเตรียมพร้อมการจัดงานประเพณีไหลเรือไฟ

วันที่ 12 กันยายน 2563  ณ ห้องประชุมร่มฉัตร ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม(สสจ.ฯ) นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ได้เชิญคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนมเข้าร่วมประชุมด่วน เพื่อร่วมกันวางแผนและกำหนดมาตรการแนวทางในการเฝ้าระวังป้องกันการติดต่อโรคไวรัส covid-19 ตามแนวชายแดน และการจัดงานประเพณีในพื้นที่ ที่ในช่วงนี้มีอยู่หลายกิจกรรม โดยเฉพาะงานประเพณีไหลเรือไฟและกาชาด  ประจำปี 2563  ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 กันยายน – 4 ตุลาคม นี้ ซึ่งในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวมาร่วมชมความงดงามนับแสนคน จึงต้องสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับทุกคน

โดยมาตรการคุมเข้มตามแนวชายแดนเพื่อป้องกันเฝ้าระวังการแพร่ระบาดระลอก 2 นั้น คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม อนุญาตให้ผู้มีสัญชาติไทยกลับเข้าประเทศไทยผ่านช่องทางสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน) โดยต้องดำเนินการตามมาตรการที่ส่วนกลางกำหนด คือ ต้องเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงหรือชุมชนไม่น้อยกว่า 14 วัน และต้องเตรียมเอกสารให้พร้อม ไม่ว่าจะเป็น หนังสือรับรองการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร (COE) ใบรับรองแพทย์ที่ไม่เกิน 72 ชั่วโมง ที่สำคัญต้องผ่านการคัดกรองจากประเทศต้นทาง

เมื่อเดินทางมาถึงและระหว่างอยู่ในราชอาณาจักรต้องได้รับการคัดกรอง ตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยวิธี RT-PCR ต้องยื่นเอกสารและใช้ระบบติดตามตามที่กำหนด  ต้องเข้ารับการกักกันตัว 14 วัน ในสถานที่ที่จัดให้ และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ยังไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยเดินทางเข้าประเทศไทยตามช่องทางดังกล่าว ยกเว้นกรณีการขอเข้ามารักษาพยาบาลฉุกเฉินเท่านั้น และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย จะต้องถูกดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติตรวจคนเข้าเมือง

ขณะที่มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคในงานประเพณีไหลเรือไฟฯ จะมีการควบคุมทางเข้า-ออก อย่างเข้มข้นที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด คือผ่านการตรวจคัดกรองจากเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะแบ่งการตรวจตามจุดที่กำหนด ซึ่งวันไหลเรือไฟที่คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาจำนวนมาก จึงจะมีจุดตรวจจุดคัดกรองทั้งสิ้น 34 จุดใหญ่กระจายอยู่ครอบคลุมพื้นที่บริเวณงานทุกจุด ส่วนวันธรรมดาจะมี 6 จุดตรวจใหญ่  มีการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 100 % มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ผ่านแอพไทยชนะ หรือการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน และเมื่อเข้ามาภายในงานแล้วทุกคนต้องมีการเฝ้าระวังตนเอง ด้วยการเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร ในส่วนของร้านค้าก็กำหนดให้ต้องทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ ทั้งก่อนและหลังการบริการ

นอกจากนี้ยังมีวางแผนกำหนดมาตรการเตรียมความพร้อมในการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวของตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน ณ อ่างเก็บน้ำหนองสังข์ และการแข่งขันเรือยาวตำบลพระซอง อำเภอนาแก ที่จะจัดในวันที่ 19-20 กันยายน ณ ลำแม่น้ำบัง ท่าน้ำวัดเหนือท่าจำปาอีกด้วย

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนครพนม กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น