ร.3 พัน.3 ค่ายพระยอดเมืองขวาง เปิดบ้านต้อนรับทหารใหม่ ผลัด 1/2563

นครพนม – “ทหารใหม่ไปกอง” ร.3 พัน.3 ค่ายพระยอดเมืองขวาง เปิดบ้านต้อนรับทหารใหม่ ผลัด 1/2563 สู่ครอบครัวของกองทัพบก พร้อมเตรียมดูแลเป็นอย่างดี ตามนโยบาย ผบ.ทบ.

ณ ค่ายพระยอดเมืองขวาง พันโท อุทัย นิลเนตร ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 (ผบ.ร.3 พัน.3) ค่ายพระยอดเมืองขวาง ต.กุรุคุ อ.เมือง จ.นครพนม ดำเนินการต้อนรับทหารใหม่ผลัด 1/2563 ที่ผ่านการตรวจเลือกทหารเมื่อช่วงเดือน ก.ค.-ส.ค.63 เข้ามาประจำการในหน่วย จำนวน 127 นาย

โดยมีนโยบายการดูแลทหารใหม่ ยังคงเป็นไปตามมาตรฐานเดิม คือ การฝึกตามแนวทางพลทหารต้นแบบ เน้นพัฒนาสมรรถภาพร่างกายควบคู่ไปกับความรู้ทักษะทางทหาร อุดมการณ์รักชาติ จิตอาสา ภายใต้มาตรการป้องกัน COVID-19 ตามมาตรฐานสาธารณสุข และนโยบายวินัยทหารต้าน COVID-19 โดยหน่วยฝึกทหารใหม่ ร.3 พัน.3 ได้เตรียมความพร้อมทั้งบุคคลากร สถานที่ สิ่งอุปกรณ์ เพื่อรองรับการเข้าประจำการอย่างครบถ้วน

 

พันโท อุทัย นิลเนตร ผบ.ร.3 พัน.3 กล่าวว่าในปีนี้ หน่วย ร.3 พัน.3 ได้เปิดหน่วยฝึกทหารใหม่ ในรูปแบบ “ Open House” คือเปิดให้ครอบครัวและญาติ เข้าเยี่ยมชม ได้รู้จักผู้บังคับหน่วยทหารและบุคลากรทุกระดับชั้น ได้เข้ามาเห็นสถานที่ ความเป็นอยู่ รับทราบกระบวนการฝึกทหาร การศึกษาต่อระหว่างประจำการ การฝึกอาชีพเสริม การพัฒนาสมรรถภาพร่างกาย โดยเฉพาะนโยบายของกองทัพบกที่เพิ่มโอกาสให้ทหารกองประจำการ ได้ต่อยอดสู่การเป็นทหารอาชีพมากยิ่งขึ้น เช่น การสอบบรรจุเข้ารับราชการทหาร การสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนนายสิบ ที่สำคัญในระหว่างประจำการจะมีการส่งเสริมให้เข้าศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศ เพื่อได้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกตามนโยบายของกองทัพบกต่อไป เป็นต้น

นอกจากนี้เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ COVID-19 และสอดรับกับภารกิจทางทหาร ในปีนี้หน่วย ร.3 พัน.3 ได้ดำเนินการฝึกตามนโยบายของกองทัพบก คือได้มีการปรับหลักสูตรการฝึกทหารใหม่เบื้องต้น โดยลดเวลาการฝึกเหลือ 6 สัปดาห์ แต่ยังคงดำรงมาตรฐานการฝึกและพัฒนาศักยภาพไว้อย่างครบถ้วน พร้อมกับเพิ่มความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไว้ในหลักสูตรด้วย

โดยการฝึกทหารใหม่ในสถานการณ์ COVID-19 หน่วย ร.3 พัน.3 ได้มีมาตรการรองรับในทุกมิติ เริ่มจากการคัดกรองตั้งแต่แรกที่มารายงานตัว มีการจัดทีมรักษาพยาบาลดูแลตลอดช่วงการฝึก การจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ มาตรการเว้นระยะห่าง มาตรฐานความสะอาด “ดูแล ใส่ใจ ห่วงใย เสมือนคนในครอบครัว” ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและกำกับดูแลการรับประทานอาหาร ที่หลับนอน การจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันเชื้อ และการปฏิบัติของทหารใหม่ตามคำแนะนำใน “คู่มือทหารต้านภัย COVID-19” ของกองทัพบกอย่างเข้มงวด เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงของทหารกองประจำการของหน่วย ร.3 พัน.3 ต่อไป ตามสโลแกน “เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน”

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนครพนม กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น