ผช.ผบ.ตร. ลงพื้นที่นครพนม มอบนโยบาย 3 ข้อหลัก มีกำจัดโจร ยาเสพติด งานบริการประชาชน

นครพนม – วันที่ 12 ก.พ. 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม (บก.ภ.จว.นครพนม) ชั้น 5 อาคารแสงสิงแก้ว พล.ต.ต.ธนชาติ รอดคลองตัน

ผบก.ภ.จว.นครพนม พร้อมด้วย พ.ต.อ.ธีทัต อิ่มทั่ว, พ.ต.อ.ศักดิ์ชาย สาดมะเริง, พ.ต.อ.พลาเดช เพ็ชรหว้าโง๊ะ, พ.ต.อ.ณรงค์ นาคทั่ง, พ.ต.อ.ทัศนัย โอฬาริกเดช รอง ผบก.ภ.จว.นครพนม,ผู้กำกับการสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดฯ, ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ ตำรวจภูธรจังหวัดฯ และ หัวหน้าสถานีตำรวจในสังกัด ภ.จว.นครพนม หัวหน้างานงานป้องกันปราบปราม และข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการ ร่วมประชุม ติดตามการปฏิบัติในงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และงานสวัสดิการของ ภ.จว.นครพนม ตลอดจนกำชับการติดตามตรวจสอบความพร้อมในการยกระดับการให้บริการของประชาชนของสถานีตำรวจ เพื่อเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กร และตอบสนองความต้องการ สร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน โดยมี พล.ต.ท.เพิ่มพูน ชิดชอบ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานในการประชุม และมอบนโยบายการปฏิบัติดังกล่าว

ผช.ผบ.ตร. มอบนโยบายมีทั้งหมด 3 ข้อหลัก ได้แก่ 1.งานป้องกันปราบปราม 1.1 กำชับการป้องกันเหตุประทุษร้ายต่อทรัพย์ โดยเฉพาะ ธนาคาร ร้านทอง ร้านสะดวกซื้อ หรือสถานที่เสี่ยงต่อการก่อเหตุ ให้ตรวจสอบกล้องวงจรปิด ระบบแจ้งเตือนในแต่ละพื้นที่ ให้สามารถใช้งานได้ และเฝ้าระวังบุคคลพ้นโทษในพื้นที่ หรือบุคคลเป้าหมายที่อาจก่อเหตุ

1.2 ตั้งจุดตรวจยานพาหนะตามยุทธวิธี รูปแบบ การประกอบกำลัง เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติ ให้พิจารณาเส้นทางหลัก เส้นทางรอง อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสถานภาพอาชญากรรมแต่ละพื้นที่ เหลื่อมสถานที่ เหลื่อมเวลา ไม่ซ้ำซ้อน โดยประสานพื้นที่ข้างเคียง และต้องไม่กีดขวางการจราจร ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อประชาชนโดยทั่วไป ที่สำคัญเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติต้องมีกริยา วาจาสุภาพต่อประชาชน

1.3 ป้องกันเหตุทะเลาะวิวาท โดยเฉพาะเหตุนักเรียนตีกัน และการทะเลาะวิวาทในโรงพยาบาล จัดกำลังป้องกันเหตุตามสถานที่เสี่ยงให้เพียงพอ หากมีปัญหากำลังพลให้ขอรับการสนับสนุนจากฝ่ายเกี่ยวข้อง ทั้ง ทหาร ฝ่ายปกครอง อาศาสมัครฯลฯ

1.4 กวดขันการพนันทุกประเภทโดยเคร่งครัด โดยเฉพาะบ่อนการพนัน ตู้ม้า ตู้สล๊อต การพนันทายผลบอล ซึ่งผู้ปฏิบัติห้ามมีส่วนเกี่ยวข้อง หรือเรียกรับผลประโยชน์ ต้องไม่ปล่อยปละละเลยรู้เห็นหรือเกี่ยวข้องกับการพนัน หากพบข้อบกพร่องหรือมีเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยอื่นหรือส่วนราชการอื่นเป็นหน่วยหลักในการเข้าตรวจค้นจับกุม จะพิจารณาเจ้าหน้าที่ตำรวจที่บกพร่อง ในการป้องกันและปราบปรามอบายมุขโดยเคร่งครัด

2.ด้านการปราบปรามยาเสพติด ให้ทุกหน่วยกวดขัน ปราบปราม จับกุม ขยายผล และใช้มาตรการสมคบ ยึดทรัพย์กับผู้เกี่ยวข้องยาเสพติดในพื้นที่ทุกราย ให้ปรากฏผลและให้ความสำคัญ

3.งานยกระดับการให้บริการประชาชน กำชับทุกหน่วยให้ความสำคัญการให้บริการประชาชนของสถานีตำรวจในทุกมิติ ทั้งงานบริการทั่วไป งานสอบสวน งานจราจร งานป้องกันปราบปราม หรือการบริการอื่นๆในหน้าที่ตำรวจ โดยให้หัวหน้าสถานีให้ความสำคัญจัดเจ้าหน้าที่เวรต่างๆให้เรียบร้อย สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกภารกิจ และแก้ไขปัญหาของหน่วย

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนครพนม กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น