หมวดเฉพาะกิจนปพ.นราธิวาส 31 ฝึกทบทวน Fast-rope และ ฝึกการลงทางดิ่ง

นราธิวาส-หมวดเฉพาะกิจนปพ.นราธิวาส 31 ฝึกทบทวน Fast-rope และ ฝึกการลงทางดิ่ง เพื่อเพิ่มความชำนาญในการปฏิบัติหน้าที่ที่เจาะไอร้อง

วันที่ 7 ก.ย.2563 ที่ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส พันเอกเอกพล เลขนอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 มอบหมายให้ฝ่ายยุทธการ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ทำการฝึกทบทวนFast-rope (การโรยตัวด้วยเชือกเร่งด่วน) และฝึกการลงทางดิ่ง รวมทั้งศึกษาการใช้เชือกอย่างถูกต้อง ที่หอกระโดดทดสอบกำลังใจ 34 ฟุต ซึ่งเป็นการฝึกก่อนการปฏิบัติจริง เพื่อเพิ่มความชำนาญให้กับกำลังพล หมวดเฉพาะกิจหน่วยปฎิบัติการพิเศษนราธิวาส 31 (มว.ฉก.นปพ.นราธิวาส 31) รวมทั้งเสริมสร้างประสบการณ์ให้กำลังพลมีความรู้ มีความเข้มแข็งอย่างเต็มศักยภาพในการนำไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่

ทั้งนี้การฝึกการลงทางดิ่ง และการโรยตัวด้วยเชือกเร่งด่วน เป็นการสนับสนุนกำลังพลทางการกาศยาน สำหรับฟาสต์โรปหรือ การโรยตัวด้วยเชือกเร่งด่วนนั้นจะเรียกกันในชื่อภาษาอังกฤษ คือ Fast-rope เป็นเทคนิคในการโรยตัวด้วยเชือกลงจากที่สูง ถูกนำมาใช้ครั้งแรกโดย ทหารอังกฤษ “การลงเชือกเร่งด่วน” ต้องใช้ความรวดเร็วในการลง เพื่อรีบดำเนินการปฏิบัติภารกิจต่อเป้าหมาย การลงจึงไม่มีการเซฟตี้ใดๆ ผู้ทำการฝึกจะต้องทำการจับเชือกให้แน่นๆ โดยใช้ถุงมือชนิดหนาพิเศษ เรียกว่า “ถุงมือลงเชือก” เพื่อกันความร้อนในตอนที่ต้องรูดไหลลงมา และพยายามยึดล็อคตัวเองกับเชือกไว้ให้มั่น ซึ่งเมื่อผู้ปฏิบัติลงถึงพื้นเสร็จเรียบร้อย สามารถละออกจากเชือกได้เลยโดยไม่ต้องพะวงอยู่กับการปลดเชือกออกจากตัวเอง และทำการ “ใช้อาวุธต่อได้ทันที” โดยการฝึกในครั้งนี้จะเป็นการฝึกก่อนการปฏิบัติจริง เพื่อเตรียมความพร้อม และเพิ่มความชำนาญในการปฏิบัติหน้าที่เมื่อเกิดสถานการณ์จริงต่อไป

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนราธิวาส กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น