ทหารจับมือชาวบ้านนราฯ ฝ่าไปด้วยกัน

นราธิวาส-ทหารจับมือชาวบ้านนราฯ ฝ่าไปด้วยกัน ตามโครงการ “ราษฎร์รัฐร่วมใจ ป้องกันภัยใต้”

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 29 สิงหาคม 2563 ที่ฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.) ละหาร อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส พลตรีพิเศษ ศิริเกษม รองหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกและคณะ เดินทางลงพื้นที่ เพื่อพบปะเจ้าหน้าที่ ชคต.รวมทั้งชาวบ้านในพื้นที่ ต.ละหาร โดยมีนายยาลา ใบกาเด็ม นายอำเภอยี่งอ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน ชุด ชคต.รวมทั้งชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และจิตอาสา ต.ละหาร เข้าร่วมให้การต้อนรับ โดยภารกิจในครั้งนี้ของ พลตรีพิเศษ ศิริเกษม รองหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกและคณะ เป็นไปตามโครงการ “ราษฎร์รัฐร่วมใจ ป้องกันภัยใต้” ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมการบูรณาการการมีส่วนร่วมของเครือข่ายทุกภาคส่วน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันยาเสพติด และแผนปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยตำบล ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งพัฒนาฐานปฏิบัติการณ์ ชคต.ละหารตามโครงการรู้รักสามัคคี เพราะเราคือพี่น้องกัน แนวทางทุนปรัชญาเพื่อความมั่นคง (ทปค.) ประกอบด้วยทุนทางปัญญา ทุนทางสังคม และทุนทรัพย์ มาดำเนินการ โดยมีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันภัยคุกคามระดับตำบล การสร้างเครือข่ายจิตอาสาเพื่อความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถช่วยในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและขจัดปัญหาภัยต่างๆได้ อีกทั้งยังปรับใช้ในพื้นที่ของชุมชนต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทางด้านพลตรีพิเศษ ศิริเกษม รองหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกกล่าวว่า ความร่วมมือของทุกภาคส่วนจะแสดงและเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง เป็นการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ขิงทุกๆคน

สำหรับการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการในครั้งนี้มีจำนวน 2 โครงการคือ โครงการพัฒนาปรับปรุงฐานชุดคุ้มครองตำบลและโครงการป้องกันยาเสพติดเยาวชน โดยเป็นการจัดกิจกรรมพร้อมกัน 30 ตำบลในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชนได้เป็นอย่างดี เพราะฉะนั้นขอฝากทุกคนร่วมด้วยช่วยกัน ทุนทรัพย์ไม่ได้หมายถึงเงินเพียงอย่างเดียว แต่หมายถึงแรงกายแรงใจของประชาชนทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จะนำไปสู่ความสงบสุขอย่างยั่งยืนในไม่ช้า

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนราธิวาส กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น