X

กฟผ. มอบรางวัลสุดยอดนักออกแบบเสื้อผ้าเบอร์ 5 ภายใต้แนวคิด LESS IS MORE

กฟผ. ประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดออกแบบเสื้อผ้าเบอร์ 5 ชิงเงินรางวัลกว่า 130,000 บาท มุ่งเป้ารณรงค์ให้ใช้เสื้อผ้าเบอร์ 5 อย่างหลากหลาย โดยเริ่มภายในองค์กร กฟผ. พร้อมขยายผลสู่หน่วยงานพันธมิตรและองค์กรทั่วไป

นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลกิจกรรมประกวดออกแบบเสื้อผ้าเบอร์ 5 โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหาร กฟผ. และหน่วยงานพันธมิตร อาทิ การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การเคหะแห่งชาติ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และผู้ประกอบการเสื้อผ้าเบอร์ 5 ร่วมงาน ณ หอประชุมเกษม จาติกวณิช สำนักงานใหญ่ กฟผ. จ.นนทบุรี

นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ กล่าวว่า เสื้อผ้าเบอร์ 5 เป็นเสื้อผ้าที่ผ่านมาตรฐาน Cool Mode และมาตรฐานความเรียบ รวมถึงเกณฑ์และข้อกำหนดของโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ทำให้ประหยัดไฟ ใส่สบาย ไม่ต้องรีด โดยในปี 2561 กฟผ. ได้ร่วมกับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปสู่มาตรฐานประสิทธิภาพสูงเบอร์ 5 และส่งเสริมการติดฉลากเบอร์ 5 ในเสื้อผ้าสำเร็จรูป 2 ประเภท ได้แก่ ชนิดถัก (เสื้อยืดโปโล เสื้อคอกลม) และชนิดทอ (เสื้อเชิ้ต สูท เดรส) เริ่มวางจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2561 เป็นต้นมา

สำหรับการประกวดออกแบบเสื้อผ้าเบอร์ 5 ในครั้งนี้ จะช่วยขยายผลและเพิ่มทางเลือกในการสวมใส่เสื้อผ้าเบอร์ 5 อย่างหลากหลาย จุดประกายให้เกิดการต่อยอดผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าเบอร์ 5 ในท้องตลาดมากขึ้น โดยการประกวดแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ชุดสำหรับองค์กร กฟผ. และชุดทำงานทั่วไป ภายใต้แนวคิด “LESS IS MORE” โดยมีนิสิต นักศึกษา ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. และบุคคลทั่วไป ส่งผลงานร่วมประกวดทั้ง 2 ประเภท รวม 39 ทีม และได้มีการคัดเลือกเข้าสู่รอบสุดท้ายประเภทละ 10 ทีม ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเสื้อผ้าเบอร์ 5 ในการสนับสนุนผ้าและการตัดเย็บชุดให้กับทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายด้วย

เกณฑ์การตัดสินพิจารณาจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และความสวยงาม ที่มาและแนวคิดการออกแบบ ความสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตการทำงานและชีวิตประจำวัน และตอบสนองกลุ่มผู้ใช้ได้หลากหลาย สำหรับผลการประกวดออกแบบเสื้อผ้าเบอร์ 5 มีดังนี้

ประเภทชุดสำหรับองค์กร กฟผ. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงาน Sporty โดย นายเกรียง ศิริเลิศวิมล รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ ผลงาน The Great Symbol โดย น.ส.รวิสา ชูฤกษ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ ผลงาน Think Eat Save โดย นายนคร บังเมฆ  รางวัลชมเชย ได้แก่ ผลงาน De Stijl โดย นายศุภฤกษ์ วงศ์ประสิทธิ์ และนายสรวิชญ์ บุตรโยจันโทและ ผลงาน Flashlife โดย นายนนทชัย ไกรคง

รางวัล Popular Vote ได้แก่ ผลงาน The Great Symbol โดย น.ส.รวิสา ชูฤกษ์  ประเภทชุดทำงานทั่วไป รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงาน Stripe โดย นายอรรถวิโรจน์ ทองทิพย์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ ผลงาน Hummingbirds โดย นายกฤษณะ มะกรูดอินทร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ ผลงาน Organic Freecut โดย น.ส.ธนาสินีย์ ธีรโชติภักดี รางวัลชมเชย ได้แก่ ผลงาน Sporty โดย นายเกรียง ศิริเลิศวิมล และ  ผลงาน I’m With Nature โดย นายนคร บังเมฆ รางวัล Popular Vote ได้แก่ The Voux Couture โดย นายธนบดี หินซุย

ทั้งนี้ ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศในแต่ละประเภทจะได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท รางวัลชมเชยประเภทละ 2 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท และรางวัล Popular Vote ประเภทละ 10,000 บาท โดยทุกรางวัลจะได้รับโล่และประกาศนียบัตรจาก กฟผ.

อนึ่ง กฟผ. ได้ดำเนินโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 มาตั้งแต่ปี 2536 จนถึงปี 2561 มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 แล้วจำนวน 30 ผลิตภัณฑ์ จ่ายฉลากไปแล้วประมาณ 338 ล้านดวง สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าให้กับประเทศลงได้ประมาณ 4,540 เมกะวัตต์ และช่วยบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อนด้วยการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ 15.4 ล้านตัน

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สิทธิชัย สิขวัตร

สิทธิชัย สิขวัตร

ปริญาตรี วัฒนธรรมศึกษา สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช รักอิสระ ไม่สังกัดพรรคการเมือง