X

พืชสวนกระบี่ ทดลองปลูกองุ่นไร้เมล็ด  ส่งเสริมอาชีพใหม่ให้กับเกษตรกรชาวกระบี่  หนุนภาคการท่องเที่ยว  องุ่นคุณภาพ 

()

วันที่ 15 ม.ค. 62  จังหวัดกระบี่เป็นเมืองท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และชาวจีน มาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก  องุ่นเป็นผลไม้เศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมบริโภค โดยเฉพาะองุ่นไร้เมล็ด ซึ่งขณะนี้สามารถปลูกได้ในพื้นที่ราบเขตร้อน และเป็นพืชที่เกษตรกรให้ความสนใจปลูกเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ในอนาคต

นายสำเริง ปานศรี ผอ. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่ (พืชสวน) กล่าวว่า ทางศูนย์ฯใช้พื้นที่ ครึ่งไร่ ในการศึกษาทดสอบการปลูกองุ่น ไร้เมล็ด  จำนวน 4 สายพันธุ์ ในพื้นที่ ครึ่ง ไร่  ซึ่งจากการศึกษาวิจัยองุ่น ทดลองปลูกองุ่นอย่างต่อเนื่อง  จนสามารถทำการคัดเลือกองุ่นที่สามารถเจริญเติบโตได้ดีและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของภาคใต้  จำนวน 4 สายพันธุ์ ได้แก่ ลูสเพอเลท  Loose Perlette  บิวตี้ซีดเลส  Beauty Seedless  เฟรมซีดเลส Flame Seedless  และแบล็คโอปอล  Black Opal

โดยในแปลงทดลองนี้ต้องการเก็บข้อมูล ผลผลิตขององุ่น แต่ละสายพันธุ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการส่งเสริมการปลูกองุ่น  โดยทางศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่ ได้ทำศึกษาผลผลิตขององุ่นที่สามารถปลูกในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมดิน การเตรียมโรงเรือน  การดูแลรักษา การใส่ปุ๋ย การป้องกัน โรค การศึกษาคุณภาพ  เพื่อหาสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม สภาพพื้นที่ จังหวัดกระบี่ให้มากที่สุด

สามารถให้ผลผลิตองุ่นที่มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของตลาด ส่งเสริมให้เกษตรกร และประชาชนผู้สนใจ นำไปประกอบเป็นอาชีพ  เปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้ที่สนใจ การปลูกองุ่นของจังหวัดกระบี่และภาคใต้   เข้าเยี่ยมชมเพื่อศึกษาหาความรู้ การปลูกองุ่นจากแปลงทดลอง  เพื่อพัฒนาเป็นอาชีพ  ที่สำคัญ สนับสนุนภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ ในเรื่องของผลไม้คุณภาพ โดยเฉพาะองุ่น ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดและนักท่องเที่ยว

จากการทำการทดลองมาระยะหนึ่ง องุ่นสายพันธุ์ แบล็คโอปอล  Black Opal จะเจริญเติบโตได้ดี ให้ผลผลิตสูง ซึ่งในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 62 จะสามารถเก็บผลองุ่นสายพันธุ์ แบล็คโอปอล  Black Opal ชุดแรกที่ออกมา สู่สายตาชาวกระบี่  หากผลผลิตของผลองุ่นสายพันธุ์ แบล็คโอปอล  Black Opal มีคุณภาพตามที่ต้องการ ของตลาด ทางศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่ (พืชสวน)ก็จะทำการเพาะพันธุ์ แจกจ่ายให้กับเกษตรกรผู้ที่สนใจ ไปปลูกเป็นอาชีพฟรี  รวมรวมทั้งการแนะนำ การดูแลรักษา การใส่ปุ๋ย การเก็บเกี่ยว รวมทั้งการสร้างโรงเรือน

ขณะที่เกษตรกรผู้ที่สนใจ ชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ได้เดินทางมาดูแปลงทดลองการปลูกองุ่น ไร้เมล็ด ที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่ (พืชสวน)อย่างต่อเนื่อง  เพื่อต้องมาศึกษา การปลูกองุ่น ว่าพื้นที่กระบี่สามารถปลูกองุ่นได้จริง  รวมทั้งขั้นตอนการ ปลูก ดูแลรักษา การใส่ปุ๋ย การเลือกพื้นที่และการสร้างโรงเรือน  ซึ่งในแต่ละวันมีประชาชนเดินทางเข้ามาชมแปลงทดลององุ่นเป็นจำนวนมาก

สำหรับที่ตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดกระบี่ (พืชสวน) 401 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.เขาคราม อ.เมือง ตู้ปณ. 51 ปณจ. กระบี่ 81000 โทรศัพท์ : 075-656388 ,085-7818778 โทรสาร : 075-656399E-mail : [email protected]

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

สิทธิชัย สิขวัตร

สิทธิชัย สิขวัตร

ปริญาตรี วัฒนธรรมศึกษา สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช รักอิสระ ไม่สังกัดพรรคการเมือง