ชาวอยุธยาพายเรือเก็บขยะจากบางซ้ายสู่บ้านแม่ 7-9 ส.ค.63

พระนครศรีอยุธยา-ชาวบ้าน ทสม.จิตอาสา พร้อมใจพายเรือฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เก็บขยะตลอดลำน้ำเจ้าพระยา สู้คลองโบราณจากบางซ้าย สู่พระตำหนักสิริยาลัย เพื่อถวายพระพรวันแม่

จะเป็นภาพประวัติศาสตร์จารึกไว้ เนื่องในวันที่ 12 สิงหาคม เป็นวันแม่แห่งชาติ ชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมาคมเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านอยุธยา ซึ่งมีภารกิจในการดูแล อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการวัชพืช กำจัดผักตบชวา ขยะและวัฒนธรรมประเพณี รวมทั้งการเป็นเครือข่ายทำงานร่วมกับหน่วยงานราชการ เช่นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยกรน้ำแห่งชาติ กรมทรัพยากรน้ำ และเครือข่ายอื่นๆ จัดโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตชุมชนคนลุ่มน้ำ ภายใต้งาน “ฟื้นฟูทรัพยากรรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ” มีนายภานุ แย้มศรี ผวจ.พระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน โดยชาวบ้านหลายอำเภอ ร่วมกับ ทสม.และจิตอาสา จะร่วมกันพายเรือจากอำเกอบางซ้าย – บ้านแม่ (พระตำหนักสิริยาลัย) กลางลำน้ำเจ้าพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งจะใฃ้เวลาในการเดินทางพายเรือข้ามอำเภอตามลำน้ำเจ้าพระยา เป็นเวลา 3 วันตั้งแต่วันที่ 7-9 ส.ค.63

นายสมศักดิ์ สันธินาค ประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม( ทสม.) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อบจพระนครศรีอยุธยา โดยนางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกอบจ. ได้เห็นความสำคัญในการรำลึกในพระหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่ออนุรักษ์ รักษา วัฒนธรรม ประเพณีของชาวไทยแบบวิถีชีวิตชุมชนคนลุ่มน้ำให้ดำรงอยู่ และประชาสัมพันธ์ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อเก็บขยะ วัชพืช ตรวจวัดคุณภาพน้ำ และการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในแม่น้ำน้อย แม่น้ำเจ้าพระยา และคลองสาขา ซึ่งจะมีประชาชนเครือข่ายร่วมพายเรือจำนวน 250 คน ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอีกด้วย ซึ่งตลอดเส้นทางจะผ่านวัดริมแม่น้ำมากมาย ซึ่งเส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางที่มีประวัติศาสตร์การเดินทางมาตั้งแต่อดีต

สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นเริ่มตั้งแต่วันที่ 7 ส.ค.ขบวนเรือออกเดินทาง จากอำเภอบางซ้าย และจากอำเภอบางไทร  มารวมกันที่หน้าอำเภอเสนา จากนั้นวันที่ 8 ส.ค.ขบวนเรือทั้งหมดจะพายเรือออกจาก อำเภอเสนา ไปตามเส้นทาง ผ่านวัดโพธิ์ วัดสุวรรณเจดีย์ วัดหัวเวียง เข้าเขตอำเภอบางบาล วัดกอไผ่ วัดอัมพวา อ.บางบาล โดยระหว่างทางจะมีกิจกรรมเก็บขยะตามเส้นทางที่เรือผ่าน ปลูกต้นไม้ที่วัดเหยี่ยว อ.บางบาล ออกจากวัดเหยี่ยว จากนั้นจะเดินทางต่อ ผ่านวัตโคกหิรัญวัดแห่งเดียวที่น้ำไม่ท่วม วัดจุฬามณี วัดบุญกัญนาวาส จนเข้าเขตอำเภอพระนครศรีอยุธยา ฝานวัดเกตุ วัดพธิ์เผือก วัดพระงาม โดยจะมีการร้องเพลงเรือไปตลอดเส้นทาง มีการแวะพักเพื่อจัดกิจกรรมบอกกล่าวเล่าเรื่องของวิถีชีวิตชุมชนคนลุ่มน้ำตลอดสายน้ำ โดยพักนอนค้างคืนที่วัดกการ้อง อ.พระนครศรีอยุธยา กลางคืนมีกิจกรรมการแสดงพื้นบ้าน ฟังธรรมเทศนา สวดมนต์เจริญภาวนาเพื่อแม่  เช้าวันที่ 9 ส.ค ร่วมกันใส่บาตรทางน้ำเรือทั้งหมดจะเคลื่อนขบวนเรือไปตามลำน้ำเจ้าพระยา ไปยังหน้าพระตำหนักสิริยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมร้องเพลงสดุดีพระแม่ไทย กราบถวายพระพร เป็นภาพประวัติศาสตร์ที่ประชาชนนับร้อยพายเรือมาถวายพระพร เนื่องในวันครบรอบวันเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนี พันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม ที่เป็นตัวแทนแสดงถึงความจงรักภักดีของเครือข่าย ทสม.พสกนิกรปวงชนชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และชาวไทยทั่วประเทศ

สัมฤทธิ์ เจียมเจริญพรกุล

สัมฤทธิ์ เจียมเจริญพรกุล

รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต การเมืองการปกครองท้องถิ่น สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา ปริญญาบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มทร.สุวรรณภูมิ นักเรียนการแสดง รัชฟีล์มที่วี artspa ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บรรณาธิการข่าวสถานีโทรทัศน์เคเบิลเอทีวี บรรณาธิการเจ้าของน.ส.พ.เอทีวีวิชั่น นักเขียนอิสระ