เรือนจำกลางราชบุรี ปล่อยนักโทษกว่า 100 คน

ราชบุรี     ในวันนี้(15 ก.ย. 63) ที่เรือนจำกลางราชบุรี  ต.น้ำพุ  อ.เมือง   จ.ราชบุรี  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายชยาวุธ   จันทร   ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  เป็นผู้แทนพระองค์  ในพิธีปิดโครงการพระราชทาน โคก หนอง นา  แห่งน้ำใจและความหวัง  ซึ่งเป็นทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน มีการปั้นโคก  ขุดหนอง ทำนา เพื่อสร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็ก  โดยสามารถดำเนินการได้ทุกเงื่อนไขของพื้นที่และมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพื้นฐานความคิด  การฝึกวินัย  การลงมือปฎิบัติตลอดจนการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง  เพื่อให้ผู้ต้องขังได้พึ่งพาตนเอง และช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อนได้เมื่อพ้นโทษออกไปภายนอก  ซึ่งมีผู้ต้องขังที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการพระราชทานโคก  หนอง  นา แห่งน้ำใจและความหวัง จำนวน 400 คน  สำหรับการฝึกปฎิบัตินั้นใช้ระยะเวลา 14 วัน  ซึ่งผู้ต้องขังที่ผ่านการอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรก่อนที่จะออกไปสู่โลกภายนอก  โดยมีนายยุทธนา  นาคเรืองศรี  ผู้บัญชาการเรือนจำกลางราชบุรี  กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์   ก่อนจะทำการปล่อยตัวผู้ต้องขังที่ผ่านการอบรมแล้วในวันนี้จำนวน 140 คน ซึ่งมีบรรดาญาติๆของผู้ต้องขังมาคอยรอรับกลับไปอยู่พร้อมหน้าครอบครัว ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่น

    ด้านนายยุทธนา  นาคเรืองศรี  ผู้บัญชาการเรือนจำกลางราชบุรี  กล่าวว่า  ทางเรือนจำจะทำการปล่อยตัวผู้ต้องขังที่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษจำนวน 400 คน โดยตัวพระราชกฤษฎีพระราชทานอภัยโทษมีระยะเวลา 120 วัน ในวันนี้(15 ก.ย. 63)จะมีพิธีปล่อยจำนวน 136 คน และเป็นผู้ต้องกักขัง  ซึ่งเป็นการกักขังแทนค่าปรับอีก 4 คน รวม 140 คน  ซึ่งนักโทษที่ปล่อยในวันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นนักโทษที่กระทำความผิดครั้งแรก  ต้องโทษไม่สูงนักและเป็นนักโทษชั้นเยี่ยม ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 6 แห่งพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษ  ซึ่งการปล่อยตัวนักโทษในครั้งนี้แตกต่างจากครั้งอื่นๆ เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ ที่จะเตรียมพร้อมให้น้องๆหลังกำแพงที่จะออกไป  โดยพระราชทานโครงการ โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง  ให้ก็เพื่อจะสร้างวินัย  สร้างวิถีชีวิตและสร้างเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับน้องๆผู้ต้องขังทุกคน  ซึ่งความรู้และประโยชน์ที่ได้รับจะเอาไปพัฒนาและปรับใช้เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นได้  ซึ่งสิ่งที่เราจะต้องเตรียมก็การติดตามพฤติกรรมของน้องๆเมื่อพ้นโทษออกไป ว่าได้นำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้และประสบความสำเร็จหรือไม่  ซึ่งทางเรือนจำจะต้องติดตามต่อ  และเราจะพยายามช่วยเหลือน้องๆทุกคนไม่ให้กลับเข้ามาอีก

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดราชบุรี กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น