X

เทศบาลนครลำปาง ลงนามบันทึกข้อตกลง MOU เอ็นทีภาคเหนือ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ที่ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง ดร.นิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมด้วย นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ ความร่วมมือ (MOU) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (ภายใต้แนวคิด Smart City Solutions) ในพื้นที่เทศบาลนครลำปาง กับ นางกุลธิดา นาถะพินธุ ผู้จัดการฝ่ายขายและปฏิบัติการลูกค้าภาคเหนือที่ 1 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (เอ็นทีภาคเหนือ) โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครลำปาง และสื่อมวลชนทุกแขนง ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามฯ ครั้งนี้ เพื่อร่วมมือกันขับเคลื่อนโครงการฯ ให้สามารถรองรับภารกิจของเทศบาลนครลำปาง สนับสนุนวิสัยทัศน์โมเดลการพัฒนาสู่ประเทศไทย 4.0 ได้อย่างสมบูรณ์

ตามที่รัฐบาลให้ความสำคัญในการเดินหน้าพัฒนาเมืองต่าง ๆ ไปสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ โดยได้กำหนดนโยบายการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ให้เป็นวาระแห่งชาติที่รัฐได้มุ่งหวังให้เป็นกลไกในการกระจายความเจริญอย่างเท่าเทียมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วทุกภูมิภาคให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี อีกทั้งยังสอดคล้องตาม แผนชาติ อาทิ โมเดลประเทศไทย 4.0 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 รวมถึงแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สุดท้ายแล้วก็เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนและ พัฒนาเมืองอัจฉริยะกระจายออกไปทั่วประเทศ

โดยเอ็นทีและเทศบาลนครลำปาง จะร่วมกันศึกษาออกแบบและพัฒนาการให้บริการ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นำทรัพยากรด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลครบวงจรมากที่สุด โดยเฉพาะการสื่อสารระบบดิจิทัล และดาวเทียม รวมถึงการนำระบบดิจิทัลมาให้บริการในทุกภาคส่วน พร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้บริการแก่หน่วยงานในสังกัดเทศบาลนครลำปาง หน่วยงานที่ต้องติดต่อประสานงาน และประชาชนในพื้นที่ รวมถึงเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์จากภาครัฐสู่ประชาชน ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตามแนวทางของ Digital 4.0 ที่สามารถสนองตอบความต้องการวิถีการดำเนินชีวิตในยุคปัจจุบัน สู่การเป็นเมืองอัจฉริยะอย่างเต็มรูปแบบ เพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการ การบริหารจัดการเมืองที่ดี และการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจและประชาชนในการพัฒนาเมือง ส่งผลให้ประชาชนในเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข อย่างยั่งยืนต่อไป

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน