X

อำเภอสบปราบลำปางประชุมประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 09.00 ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง นายธนกร ขันซ้าย นายอำเภอสบปราบ เป็นประธานการประชุม  หัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอำเภอสบปราบ (เลขานุการ ก.ช.ภ.อ.) เกษตรอำเภอสบปราบ ประมงอำเภอสบปราบ พร้อมผู้แทนอบต.นายาง เข้าร่วมประชุม และนายกวีวัฒน์ สุขเกษม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง สาขาเถิน เข้าร่วมประชุม โดยคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอ (ก.ช.ภ.อ.) สบปราบ โดยมีการพิจารณาในวาระของการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ตำบลนายาง เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา ตามที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง ได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564

ซึ่งก่อนที่มีการ เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  ได้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ อ.สบปราบ จ.ลำปาง 54.2 มม. ส่งผลให้น้ำในลำห้วยสมัยที่ผ่านหมู่บ้าน เพิ่มปริมาณสูงขึ้นรวดเร็ว หลากเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎร บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ 9 และบ้านทุ่งรวงทอง หมู่ 12 ต.สบปราบ ได้รับความเสียหายกว่า 100 หลังซึ่งจากการสำรวจของสำนักงาน ปภ.ลำปาง อำเภอสบปราบได้รับผลกระทบ 3 ตำบล 12 หมู่บ้าน 36 ครัวเรือน ได้แก่ ตำบลแม่กัวะ หมู่ที่ 1, 2 และ 3 ,ตำบลนายาง หมู่ที่ 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 และ 10 และตำบลสมัย หมู่ที่ 5ก่อนที่จะมีการประชุมให้ความช่วยเหลือดังกล่าว

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน