X

ผลตรวจเชื้อโควิด-19 รอบแรกผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายที่ 7 กฟผ.แม่เมาะ เป็นลบ

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 นายอดิศักดิ์ กิจเจริญธนารักษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ในฐานะผู้รักษาบริเวณ กฟผ.แม่เมาะ และประธานศูนย์จัดการภาวะวิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) กฟผ.แม่เมาะ เปิดเผยถึงการติดตามอาการและผลการตรวจหาสารพันธุกรรมไวรัสโคโรนา 2019 ในผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายที่ 7 ของ กฟผ.แม่เมาะ จำนวน 18 คน ประกอบด้วยผู้ปฏิบัติงานและลูกจ้าง กฟผ.แม่เมาะ ที่ทำงานร่วมกับผู้ป่วย 10 คน และผู้ที่ร่วมโดยสารรถบริการรับ-ส่ง สาย ฟม.14 จำนวน 8 คน โดยเข้ารับการตรวจหาเชื้อในวันที่ 12 กันยายน ที่ผ่านมา ด้วยวิธี RT-PCR ณ โรงพยาบาลลำปาง นั้น “ไม่พบสารพันธุกรรมเชื้อโควิด-19” ในผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่เป็นผู้ปฏิบัติงานและลูกจ้าง กฟผ.แม่เมาะ ทั้งหมด

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่เป็นกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงของผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายที่ 7 ยังต้องกักกันตัวเอง (Home Quarantine) อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 14 วัน ตลอดจนเฝ้าสังเกตอาการตัวเอง หากมีอาการผิดปกติ เช่น มีไข้ ไอ หายใจติดขัด ให้แจ้งหน่วยงานทางการแพทย์ทันที ทั้งนี้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งหมดจะต้องรับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 อีกครั้ง ในวันที่ 19 กันยายน 2564

ส่วนความคืบหน้าอาการของผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 รายที่ 6 ของ กฟผ.แม่เมาะ นั้น แพทย์ให้กลับไปรักษาตัวที่บ้านแล้ว แต่ยังให้กักกันตัวเองต่อจนถึงวันที่ 26 กันยายน 2564 โดยผลการตรวจกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายที่ 6 รอบที่ 2 ที่ดำเนินการตรวจในวันที่ 12 กันยายน นั้น ไม่พบสารพันธุกรรมเชื้อโควิด-19 ในผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้ง 12 คน ซึ่งประกอบด้วยลูกจ้างและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ 5 คน ครอบครัวของผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ 4 คน เพื่อนและผู้สัมผัสที่สนามแบดมินตัน กฟผ.แม่เมาะ 3 คน ทั้งนี้แพทย์ยังให้กักตัวจนครบ 14 วันเช่นกัน ก่อนจะสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน