X

กระบี่-รู้ก่อนบินโดรน เขตอุทยานฯพีพี

กระบี่-นักบิน (โดรน)ต้องรู้ การขออนุญาตบินโดรนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ

วันที่ 10 มิ.ย.65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในเฟซบุ๊กอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี มีการแชร์ข้อมูลระเบียบว่าด้วยเรื่อง การขออนุญาตบินโดรนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ

โดยมีขั้นตอนดังนี้

1.จะต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าอุทยานแห่งชาตินั้นๆ และอยู่ในบริเวณที่กำหนด

2.ผู้รับอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายหนังสือ การขึ้นทะเบียนผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

3.ผู้ได้รับอนุญาตต้อง ไม่กระทำการใดๆ ที่จะเกิดผลกระทบหรือเสียหายต่อธรรมชาติ และรบกวนเดือดร้อน รำคาญ แก่นักท่องเที่ยวอื่น หรือสัตว์ป่า

4.ผู้ได้รับอนุญาตต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการฝ่าฝืน ต่อกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ

5.กรณีมีการฝ่าฝืนตามข้อ 1, 2, 3 และ 4 หรือคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ชอบด้วยกฏหมายหัวหน้าอุทยานแห่งชาตินั้นๆ มีอำนาจสั่งห้ามมิให้ผู้นั้นกระทำการดังกล่าวต่อไป

6.ในกรณีที่เกิดความเสียหายกับทรัพย์สินของทางราชการ อันเนื่องมาจากการกระทำของผู้รับอนุญาต ผู้รับอนุญาตจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ทางราชการ

7.ผู้รับอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ทุกประการที่กล่าวมาอย่างเคร่งครัด

และสิ่งที่ต้องใช้การขออนุญาตบินโดรนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ประกอบด้วย

1.คำขออนุญาตบินโดรนในอุทยานแห่งชาติ (สามารถโหลดแบบฟอร์มได้ใน QR Code) จำนวน 1 ฉบับ

2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขออนุญาต พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

3.สำเนาหนังสือการขึ้นทะเบียนผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน จำนวน 1 ฉบับ

สามารถส่งเอกสารได้ที่
อีเมล : [email protected]
Facebook : อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี

*สำหรับการบินโดรนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ  แบ่งเป็น 2 กรณี ด้วยกัน ดังนี้

1. บินถ่ายบันทึกวิดีโอส่วนตัว โดยไม่มีการเผยแพร่เชิงพาณิชย์ ต้องได้รับการอนุญาตจากหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ

2. บินถ่ายบันทึกวิดีโอ โดยมีการเผยแพร่เชิงพาณิชย์ ต้องทำเรื่องขออนุญาตจาก ฝ่ายอนุญาตถ่ายทำภาพยนตร์ กิจกรรมพิเศษ ณ อาคารสืบนาคะเสถียร ชั้น 9 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรุงเทพมหานคร (ในเวลาราชการ)
หลังจากได้รับอนุมัติจากกรมแล้ว ให้แจ้งขออนุญาตกับหัวหน้าอุทยานฯ ทราบเรื่องอีกครั้ง

📌สามารถโหลดแบบฟอร์มขออนุญาตได้ที่ : https://me-qr.com/7pfGBA หรือ สแกน QR Code ในภาพได้เลย

ที่มา:https://www.facebook.com/218818595157850/posts/1647452395627789/

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน