X

กระบี่-กรมเจ้าท่า ศึกษาวางแผนแม่บทเพื่อพัฒนาท่าเรือสำราญขนาดใหญ่ ชายฝั่งอันดามัน (มีคลิป)

กระบี่-กรมเจ้าท่าจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาวางแผนแม่บทเพื่อพัฒนาท่าเรือสำราญขนาดใหญ่ ( Cruise  Terminal ) สำรวจออกแบบท่าเทียบเรือบริเวณชายฝั่งอันดามัน

เวลา 09.30น.วันที่ 19 พ.ค.65 นายราชัน  มีน้อย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1  โครงการศึกษาวางแผนแม่บทเพื่อพัฒนาท่าเรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise Terminal) ท่าเรือขนาดใหญ่บริเวณชายฝั่งอันดามัน พร้อมด้วย นายมานะ  นวลหวาน  ผู้อำนวยการเจ้าท่าภูมิภาคสาขากระบี่  โดยมีนายวิวัธน์ ชิดเชิดวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5  กล่าวรายงาน มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน  ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมพนมเบญจา (ชั้น 5 ) ศาลากลางจังหวัดกระบี่ โดยในวันนี้ได้มี ผู้แทนส่วนราชการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการภาคเอกชน สื่อมวลชน ผู้นำชุมชน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการนำเสนอประเพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอจากการรับฟังความคิดเห็นมาใช้ประกอบการศึกษาและการจัดทำรายงานฯ ให้ครบถ้วน และเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

นายวิวัธน์ ชิดเชิดวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5  กล่าวว่า กรมเจ้าท่าได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท เซ้าท์อี๊สท์เอเซียเทคโนโลยี่ จำกัด บริษัท ออโรร่า เทคโนโลยี แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริษัท ซี.ซี.ดับบลิว จ ากัด และบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอฟเอเอส จำกัด ให้ดำเนินการศึกษาทั้งในส่วนการศึกษาวิเคราะห์ คัดเลือกพื้นที่ที่มีความเหมาะสม ศึกษาความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ สถาปัตยกรรม วิศวกรรม สิ่งแวดล้อม กรมเจ้าท่าจึงมีความประสงค์จะว่าจ้างบริษัท ที่ปรึกษาให้ทำการศึกษาวางแผนแม่บท เพื่อพัฒนาท่าเทียบเรือสำราญขนาดใหญ่ ( Cruise  Terminal )  และสำรวจออกแบบท่าเรือสำราญขนาดใหญ่บริเวณชายฝั่งอันดามัน (พื้นที่จังหวัดระนอง พังงา กระบี่ ภูเก็ต ตรัง และสตูล)

ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5  กล่าวอีกว่า กรมเจ้าท่า เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม มีภารกิจในการพัฒนา ท่าเรือเพื่อตอบสนองความต้องการใช้งาน ทั้งด้านการค้า การขนส่ง การสัญจรทางน้ำ เชื่อมโยงกับระบบขนส่งอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวสำราญ ทางน้ำสร้างรายได้ให้กับประเทศ  และได้เล็งเห็นแล้วว่า ก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 การท่องเที่ยวโดยเรือสำราญ มีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้นสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นอย่างมาก  ดังนั้น เพื่อให้มีการพัฒนาท่าเทียบเรือสำราญเพื่อการท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบ และประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของการเดินทางท่องเที่ยวโดยเรือสำราญที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศและพื้นที่ท่องเที่ยว6 จังหวัดฝั่งทะเลอันดามัน

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน