อ.ส.ค. ภาคใต้ ชี้แจงหลังถูกร้องเรียน ไม่พบใยอาหารในผลิตภัณฑ์ นม ไทย-เดนมาร์ค

 

อ.ส.ค. ภาคใต้ ชี้แจง กรณี มีขอร้องเรียนไม่พบใยอาหารในผลิตภัณฑ์ นม ไทย-เดนมาร์ค  ซึ่งผู้บริหาร อ.ส.ค.ออกมายืนยัน ผลิตภัณฑ์นมที่ผลิต เป็นโครงการพระราชดำริของในหลวงเป็นหน่วยงานของรัฐ เรื่องคุณภาพต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง(ข่าว/ภาพ สมบัติ ลิมปจีระวงษ์)   

    

จากกรณีที่สำนกงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข ได้แจ้งผลการตรวจสอบฉลากผลิตภัณฑ์นมยี่ห้อ ไทย-เดนมาร์ค ว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวผลิตโดยโรงงานผลิตนมปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอความร่วมมือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีการร้องเรียน ว่าผลิตภัณฑ์ นมยี่ห้อ ไทย-เดนมาร์ค  มีการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ไปตรวจวิเคราะห์หาปริมาณโปรตีนและใยอาหาร พบปริมาณโปรตีน(NX 6.38 )(ร้อยละของน้ำหนัก) 2.84 และไม่พบใยอาหาร แต่ฉลากผลิตภัณฑ์แจ้งปริมาณโปรตีน 10 กรัม และใยอาหาร 2 กรัม 8 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522  ซึ่งเป็นการกระทำฝ่าฝืนกฎหมายตามพระราชบัญญัติอาหาร 1.กรณีผลวิเคราะห์ไม่พบใยอาหาร จัดว่าเป็นอาหารปลอม 2.ผลวิเคราะห์พบปริมาณโปรตีน(NX b 38) ร้อยละของน้ำหนัก) ๒.๙๔ เมื่อขนาดกล่อง ๕ แต่ฉลากมีการแสดงาปริมาณเท่ากับ10 จึงเป็นการแสดงฉลากไม่ถูกต้อง 250 มิลลิลิตร ต้องแสดงได้ ไม่เกิน 7.35

วันนี้ 26 มีนาคม 2562    ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่ สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ เป็นโรงงานผลิตภัณฑ์ นมยีห้อ ไทย-เดนมาร์ค ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมได้ขอพบผู้บริหาร เพื่อขอคำชี้แจ้งกรณีที่มีการตรวจพบว่าผลิตภัณฑ์นม ไทย-เดนมาร์ค ซึ่งมี นายชัยณรงค์ เปาอินทร์ หน.สนง.อ.ส.ค.ภาคใต้ และน.ส. นภาพร พันธุ์สุข หน.แผนกควบคุมคุณภาพ อ.ส.ค. ภาคใต้ ให้การต้อนรับพร้อมได้มีจากชี้แจ้งกรณีดังกล่าว พร้อมทั้งได้พาผู้สื่อข่าวเข้าชม สายงานการผลิต นมกล่อง ไทย-เดนมาร์ค ภายในโรงงาน ทุกขั้นตอน

น.ส. นภาพร พันธุ์สุข หน.แผนกควบคุมคุณภาพ อ.ส.ค. ภาคใต้ กล่าวว่า หลังจากทราบเรื่องของผู้บริโภคได้มีการร้องเรียนเรื่องของใยอาหาร เราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจรับดำเนินการเลยทันที โดยทำงานร่วมกับสาธารณสุขอำเภอและสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีการเก็บตัวอย่าง ส่งตรวจวิเคราะห์        ทั้งแล็ปของกรมวิทยาศาสตร์และแล็ปที่มีความหน้าเชื่อถือ เพื่อติดตามผล แต่ต้องบอกไว้ล่วงหน้าก่อนว่าเดิมฉลากโภชนาการ ได้ขอยื่นตามขั้นตอนจึงได้รับรองจาก อย.และได้ออกโภชนาการให้เราก็เลยมาทำเป็นกล่องบรรจุนม

ซึ่งน้ำนมเป็นน้ำนมโคแท้100เปอร์เซ็นต์ นมสดแท้ต้องบอกอย่างหนึ่งว่ามันเป็นไปตามฤดูกาลของแม่วัว เฉพาะนั้นคุณค่าทางอาหารก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล เพราะฉะนั้นทางโรงงานได้เก็บตัวอย่างไปส่งตรวจเสร็จแล้ว พอผลออกมาก็ตอบผลกลับไปที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้ว เมื่อสำนักงานสาธารสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับผลเสร็จ คือขั้นตอนนี้เสร็จสิ้นแล้ว โดยสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ส่งหนังสือมาที่ อ.ส.ค.มีการปรับแก้ไขให้เป็นไปตามคุณภาพนมในปัจจุบัน ขั้นตอนต่อไป อ.ส.ค.จะต้องดำเนินการส่งเรื่องเข้าส่วนกลาง สำหรับการยื่น อย.ต่างก็ดีก็จะเป็นสิ่งที่ส่วนกลางเป็นผู้ดำเนินการ  เราก็จะส่งเรื่องไปให้ส่วนกลางปรับให้เป็นไปตามที่ อย.กำหนดไว้        ตามกฎหมาย คือทาง อ.ส.ค.ได้ดำเนินการถึงขั้นตอนนี้แล้ว  ขั้นตอนต่อไปก็เป็นการปรับฉลากแต่ต้องเข้าใจว่าตัวกล่องที่ผลิตมาจากต่างประเทศ จะมีสต๊อกอยู่จึงต้องมีการเช็คสต๊อกและปรับให้ได้ตามมาตรฐานที่ได้แจ้งไว้        โดยจะมีการระบุในฉลากว่าไม่มีใยอาหาร

ขอชี้แจ้งอีกว่าในน้ำนมโค มันไม่ใช่พวกธัญพืชหรือพืชผัก ทำให้ใยอาหารในน้ำนมโคที่มันมีอยู่ค่อนข้างน้อยแล้ว ถ้าในแต่ละล็อต ว่าการตรวจคือการสุ่ม  หรือการหยิบจากตรงไหนมาเพื่อที่จะนำมาตรวจบังเอิญตัวที่สุ่มมาอาจจะไม่มี แต่ไม่ใช่ว่านมโคจะไม่มีใยอาหารเลย ก็จะดีแคร์ ที่เราตรวจเพราะยืนยันตามผลที่ตรวจ เมื่อตรวจแล้วว่าไม่มีใยอาหารแล้ว เราก็ต้องทำตามที่ อย.กำหนดไว้

นายชัยณรงค์ เปาอินทร์ หน.สนง.อ.ส.ค.ภาคใต้  กล่าวว่าด้านคุณภาพ ขอย้ำเลยว่า เราเป็นหน่วยงานของรัฐ สิ่งสำคัญเป็นโครงการพระราชดำริของในหลวง เรื่องคุณภาพต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง เป็นน้ำนมโคที่ซื้อจากเกษตรกรไทยที่เลี้ยงในประเทศไทย จากแม่วัวของคนไทย คุณภาพเกินมาตรฐานแน่นอน อย่างไรก็ตามขณะนี้เรารับน้ำนมดิบจากเกษตรกรเฉลี่ยวันละประมาณ 120 ตัน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น