ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและวางพวงมาลา 

เชียงราย- ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นำทุกภาคส่วนทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันนี้ (13 ตุลาคม 2562) ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS จังหวัดเชียงราย ถนนหน้าศูนย์ราชการ ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ผู้พิพากษาศาลจังหวัดเชียงราย ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย ผู้พิพากษาศาลแขวงเชียงราย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย

ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ชมรมแม่บ้านทหารบกสาขามณฑลทหารบกที่ 37 ชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย อัยการจังหวัดเชียงราย อัยการแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย อัยการคุ้มครองสิทธิและคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย อัยการศาลแขวงจังหวัดเชียงราย รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 หัวหน้าส่วนราชการ ทั้งฝ่ายพลเรือน ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ผู้นำองค์การภาคธุรกิจเอกชน ผู้นำภาคเอกชน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย พนักงาน เจ้าหน้าที่ และภาคประชารัฐในจังหวัดเชียงราย รวมถึงปวงพสกนิกรจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมพิธีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมกับวางพวงมาลาถวายบังคมแสดงออกสามัคคีโดยพร้อมเพียงกัน

สำหรับพิธีการ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานจุดเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล พระสงฆ์ให้ศีลและสวดพระพุทธมนต์ จากนั้น ประธานในพิธีถวายเครื่องไทยธรรม และทอดผ้าไตรจำนวน 10 ไตร ก่อนที่พระสงฆ์สดับปกรณ์ (ภูษาโยง) และอนุโมทนา ประธานสงฆ์ถวายอดิเรก ประธานในพิธีกรวดน้ำ รับพร และกราบลาพระรัตนตรัย จากนั้น ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตามลำดับ  เสร็จแล้ว ประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้ร่วมงาน ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์สามเณรจำนวน 89 รูป โดยพร้อมกัน

ต่อจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประธานในพิธีเข้าวางพวงมาลาเป็นลำดับแรก และนำผู้เข้าร่วมพิธีถวายบังคมพร้อมกันเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร ก่อนที่ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน จะประกอบพิธีวางพวงมาลา หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ตามลำดับโดยครบถ้วน

ทั้งนี้ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ปวงพสกนิกรจังหวัดเชียงราย จึงร่วมกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อม ที่ทรงบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ ส่งผลให้ไปพสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความร่มเย็นเป็นสุขโดยถ้วนหน้า เป็นที่ประจักษ์ประทับอยู่ในใจของพสกนิกรตลอดไป

 

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน