ต้านไม่อยู่พบผู้ติด‘โควิด19’รายแรกที่‘เชียงราย’

เชียงราย-ผู้ติดเชื้อจากย่านทองหล่อหรือปอยเปต ผู้ใกล้ชิด 9 รายรอด แต่สั่งกักตัวอีก 1 รอผล ผู้ว่าฯ วอนทุกฝ่ายต้องช่วยกันหยุดยั้งอยู่กับบ้านเฝ้าระวังตนเอง งัดมาตรการด่วนสกัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์ ลด เลี่ยงการจัดกิจกรรมของคนหมู่มาก ปิดวัดร่องขุ่น รวมทั้งสั่งปิดสถานบริการ

เวลา 15.00 น.วันนี้ (22 มี.ค.63) ณ ห้องประชุมกาสะลองคำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย,นายแพทย์ทศเทพ บุญทอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย และ นายแพทย์ไชยเวช ธนไพศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ แถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จังหวัดเชียงราย โดยยอมรับว่าพบผู้ป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายแล้ว 1 ราย ซึ่งเป็นรายแรกที่ตรวจพบ รวมถึงแถลงสถานการณ์เฝ้าระวังต่างๆ ต่อสื่อมวลชนเพื่อนำไปเผยแพร่สู่สาธารณะเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องของประชาชน

นายประจญ ปรัชญ์สกุล กล่าวว่า ตามที่มีสถานการณ์ลุกลามระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ที่เกิดขึ้นมาระยะเวลาหนึ่งแล้ว ทางจังหวัดไม่ได้นิ่งนอนใจ เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด จนสามารถระงับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสได้ในระดับที่ดี จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดใหญ่ มีประชากรเคลื่อนย้าย รวมทั้งนักท่องเที่ยวเดินทางไป-มา เป็นจำนวนมาก เมื่อสถานการณ์ลุกลามไปทั่วทั้งประเทศ และเกือบทั่วทั้งโลก จึงมีความเป็นไปได้สูงที่จะพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่ของจังหวัดเชียงราย และได้รับทราบว่ามีผู้ป่วยเป็นชาย อายุ 35 ปี ขณะนี้ยืนยันได้ว่าเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) แล้ว จากการสอบถามผู้ป่วยพบว่า นอกจากได้ไปท่องเที่ยวในจุดเสี่ยงที่ซอยทองหล่อ กรุงเทพฯ แล้วยังมีประวัติว่าเคยได้เดินทางไปท่องเที่ยวที่ปอยเปต ในประเทศกัมพูชา เมื่อเร็วๆ นี้ด้วย โดยอาการทั่วไปปกติ (ไม่มีไข้ ไม่เหนื่อย ไม่หอบ ไม่ไอ) คณะแพทย์ได้รับไว้รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์แล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้ และได้รวมอยู่ในยอดจำนวนผู้ป่วยยืนยันของกระทรวงสาธารณสุขแล้ว จากการซักประวัติ มีผู้ใกล้ชิดที่มีความเสี่ยงทั้งหมด 10 ราย จึงได้ทำการตรวจทางห้องปฏิบัติการอย่างละเอียดพบว่าไม่มีการติดเชื้อจำนวน 9 ราย ส่วนอีก 1 ราย กำลังรอผลยืนยัน โดยให้กักกันตนเองอยู่ที่บ้าน (Home Isolate) และให้เจ้าหน้าที่ติดตามวัดไข้ทุกวัน จนครบ 14 วัน รวมทั้งทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคในบ้านของผู้เสี่ยง พื้นที่เสี่ยง และผู้ติดเชื้อแล้ว

จากการประเมินสถานการณ์ต่างๆ  พบว่าปัญหาเริ่มลุกลามจึงได้ออกมาตรการต่างๆ เพื่อเป็นการสกัดกั้นโรคไวรัส Covid-19 โดยการคัดกรองผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังโรค (ระหว่างวันที่ 7-20 มีค.63) จำนวนสะสม 66 ราย ขณะนี้หายป่วย และสามารถกลับบ้านได้แล้ว 61 ราย อยู่ระหว่างการรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 5 ราย ซึ่งส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจส่วนบน

นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) ระดับจังหวัด เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 และอำเภอทุกอำเภอ ออกมาตรการคัดกรองในช่องทางเข้าออกประเทศ ที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย,ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศด่านพรมแดนแม่สาย,ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศด่านท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน,ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ และด่านสะพานมิตรภาพแห่งที่ 4 เชียงของ รวมถึงการจัดระบบลงทะเบียนและติดตามเฝ้าระวังผู้กักกันตนเอง/คุมไว้สังเกตที่บ้าน (Home Quarantine) โดยใช้ Application/Google form,ตั้งศูนย์ติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย และออกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย จำนวน 3 ฉบับ,ข้อสั่งการสำหรับหน่วยงานราชการ 12 ข้อ,มาตรการดำเนินการในช่องทาง ลด เลี่ยง กิจกรรมเสี่ยง,ออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย จำนวน 1 ฉบับ รวมทั้งการปิดสถานบริการชั่วคราว

โดยให้คำแนะนำสำหรับประชาชนทั่วไป ขอให้ยึดหลัก กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือบ่อยๆ หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด ใส่หน้กาผ้าเมื่อไปพื้นที่ที่มีคนแออัด เลี่ยงการใช้มือสัมผัสหน้า หากรู้สึกไม่สบายมีไข้ ไอ จาม หายไจลำบาก โปรดติดตามข่วสารได้ที่เฟซบุ๊คเพจสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 ตลอด 24 ชั่วโมง และขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกจนเกิดเหตุ อย่าเชื่อข่าวปลอม ให้รับฟังสถานการณ์และข่าวสารของทางการเท่านั้น ซึ่งจะมีการแถลงข่าวในเวลา 10.00 น.ทุกวันอังคาร และวันพฤหัสฯ ที่ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย จนกว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้

ทั้งนี้ประชาชนสามารถประเมินความเสี่ยงก่อนมาโรงพยาบาลต่อการติดเชื้อ COVID-19 ด้วยแบบประเมินออนไลน์โรงพยาบาลราชวิถีที่ htps/itly/28LLD6 และติดตามสถานการณ์ ข้อมูลข่าวสารได้ทางเว็บไซต์https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/ และ “ไทยรู้สู้โควิด” ทาง Twitter, Facebook,Line official, TikTok และChatBot 1422 ทาง ID : @COVID-19 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 ตลอด 24 ชั่วโมง

โดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 ได้มีเอกสารวิทยุสื่อสาร กรมการปกครองลำดับความเร่งด่วน ด่วนที่สุดจาก นายอำเภอเทิง ถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายว่า ใน วันที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 11.30 น. ได้รับรายงานจากสาธารณสุขอำเภอเทิง ว่า พบผู้สงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จำนวน 1 คน ชื่อ นายภานุพงศ์ โคกเจริญ อาย 35 ปี พักอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 7 หมู่ที่ 5 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ส่วนที่อยู่ตามทะเบียนราษฎร บ้านเลขที่ 36 ช.รามอินทรา 54 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทมหานคร คณะทำงานการกักกันและคุมไว้สังเกตอาการ ต่อมาได้ส่งตัวบุคคลดังกล่าวไปตรวจซ้ำที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ซึ่งต่อมาพบว่าเป็นผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ดังกล่าว

และเวลา 17.00 น.วันนี้ ศูนย์วิทยุเม็งรายได้ประกาศให้ข่ายร่วม ข่ายข้างเคียงทราบว่า ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป วัดร่องขุ่นจะปิดไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าชมไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดเชียงราย กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น