จัดโครงการรณรงค์ สังคมลดขอทาน บนฐานความร่วมมือ

ปทุมธานี จัดโครงการรณรงค์ สังคมลดขอทาน บนฐานความร่วมมือ

เวลา 17.00 น. วันที่ 24 ก.ย. 61 ณ ห้องประชุม ชั้น 12 สำนักงานเทศบาลนครรังสิต ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี นายธวัชชัย ศรีทอง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปทุมธานี เดินทางมาเป็นประธานในโครงการรณรงค์ “สังคมลดขอทาน บนฐานความร่วมมือ” พร้อมด้วย นางรุ่งธิวา สุดแดน พมจ.ปทุมธานี คณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดปทุมธานี หน่วยงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัดปทุมธานี อาสาสมัครพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี ประมาณ 100 คน ร่วมโครงการ

ทางด้าน นายธวัชชัย ศรีทอง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า ตามที่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557 และพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 เพื่อให้สังคมมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยได้มีการรณรงค์มาอย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค โดยผลการจัดระเบียบคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะจังหวัดในเขตปริมณฑล ได้แก่ ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการและจังหวัดที่เป็นเมืองท่องเที่ยว พบว่ายังคงมีกลุ่มผู้ทำการขอทานทั้งชาวไทยและต่างด้าว มาในรูปแบบที่หลากหลาย จึงสมควรมีการรณรงค์ให้สังคมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมการขอทานในวงกว้าง รวมถึงเพื่อให้เกิดความตระหนักและร่วมมือกับภาครัฐในการแก้ไขปัญหาทางสังคมร่วมกัน อีกทั้งยังเป็นการบูรณาการของภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสัมคมในการทำงาน ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ภายใต้แนวคิด “สังคมลดขอทาน บนพื้นฐานความร่วมมือ”


ด้าน นางรุ่งธิวา สุดแดน พมจ.ปทุมธานี กล่าวเสริมว่า ซึ่งการรณรงค์นี้จะจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ โดยได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัดปทุมธานี คณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดปทุมธานี หน่วยงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัดปทุมธานี อาสาสมัครพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี รวมจำนวนประมาณ 100 คน โดยแบ่งเป็นการปล่อยคาราวานรถยนต์ 1300 จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่สัญจร และ การเดินรณรงค์จากหน้าสำนักงานเทศบาลนครรังสิตถึงตลาดรังสิต เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับร้านค้าและผู้ประกอบการ ไม่สนับสนุนผู้ทำการขอทาน การจัดงานในวันนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากท่านนายกเทศมนตรีนครรังสิต ที่ให้การสนับสนุนด้านสถานที่รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการจัดการรณรงค์ ซึ้งหลังจากที่มีพิธีเปิดแล้วท่านประธานในพิธีได้ปล่อยคาราวานรถรวมทั้งอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เดินถือป้ายรณรงค์บริเวณตลาดรังสิต และหมู่บ้านรัตนโกสินทร์ 200 ปี

 

พงศ์พัทธ์ วงศ์ยะลา..

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

พนอ ชมภูศรี

พนอ ชมภูศรี

พนอ ชมภูศรี คลุกคลีในวงการสื่อสารมวลชนมานาน โดยเริ่มงานครั้งแรกในราวปีพศ.2540 โดยเข้าร่วมงานกับ นสพ.อาชญากรรม รายสัปดาห์ จากนั้นก็ทำงานเป็น ขทร.ไทยรัฐ นสพ.บ้านเมือง ก่อนจะไปยัง นสพ.คมชัดลึก และเครือเนชั่นกรุ๊ป รายงานข่าว ความเดือดร้อน ระวังภัย และข่าวพัฒนาในชุมชนในท้องถิ่นทางเนชั่นทีวี วันนี้พร้อมแล้วที่จะเป็นปากเสียง และนำเสนอการพัฒนาเมืองปทุมธานี