อบต.คลองสาม งดจัดงานสงกรานต์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด COVIC-19

ปทุมธานี อบต.คลองสาม งดจัดงานสงกรานต์ ปีนี้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด COVIC-19

ผศ.(พิเศษ)ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา นายก อบต.คลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เปิดเผยว่าตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีหนังสือถึงจังหวัดปทุมธานี เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เพื่อแจ้งและขอความร่วมมือจาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานการศึกษาในเขตพื้นที่นั้นติดตามและเฝ้าระวังการแพร่ระบาด
และป้องกันการติดเชื้อไวรัสและหากมีความจำเป็นต้องปิดสถานศึกษาให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น

โดยให้ครูเฝ้าสังเกตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาในสถานศึกษาอย่างใกล้ชิด หากพบนักเรียนที่มีอาการไช้ขึ้นสูงอย่างรวดเร็ว ลดยาก ปวดศีรษะและลำตัว มีอาการไอต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานมีน้ำมูกให้รีบพาไปพบแทยหรือโทรแจ้งสายคนกรมควบคุมโรดทั้งนี้ หากพบผู้มีภาวะเสี่ยงต่อโรคให้ประสานและส่งต่อหน่วยงานด้านสาธารณสุขทันที

ตลอดจนวิธีป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ดังนี้ ดื่มน้ำอุ่นเมื่อรู้สึกกระหายน้ำ หลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้ป้วย ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยที่ไอหรือจาม หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด สวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่ชุมชน ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้เช็ดหน้ แก้วน้ำ ผ้เช็ดตัว หลีกเลี่ยงการเข้าไปในตลาดคสัตว์ และไม่สัมผัสหรืออยู่ใกล้กับสัตว์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ที่ป่วยหรือตาย หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์ เจลล้างมือ ห้ามรับประทานของดิบ รับประทานอาหารที่สะอาดปลอดภัย มีสารอาหารครบถ้วน และนอนพักผ่อนให้เพียงพอ

ดังนั้นตนเองในฐานะนายก อบต.คลองสาม เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล กรมปกครองส่วนท้องถิ่นและ จังหวัดปทุมธานี ได้สั่งการทุกหน่วยงานภายใน อบต.คลองสามให้ความร่วมมือตามหนังสือขอความร่วมมือ อบต.คลองสาม จึงของดจัดงานสงกรานต์​ ประจำปี 2563 และปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เเละโรงเรียนอนุบาล อบต.คลองสาม ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 9 มีนาคมเป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง​

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดปทุมธานี กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น